Over Fracties, Portefeuilles en Lijsten

Er wordt op plekken gemord over de GroenLinks lijst: te weinig homo’s, te weinig juristen, maar een groene kandidaat. Maar hoe groot is de problemen? Kunnen we iets zeggen over de portefeuille verdeling? Laten we er eens vanuit gaan dat GroenLinks 10 zetels haalt. En dan eens afleiden hoe de portefeuilles worden verdeeld.

Ik ga in drie ronden kijken: eerst wat zouden de voorkeursportefeuilles zijn van de kandidaten? Wat zijn de prioriteiten van GroenLinks? En dan hoe zijn die in en over elkaar heen te leggen?

 1. Femke Halsema: fractievoorzitter en generalist. Als ze een portefeuille moet oppakken, heeft ze een voorkeur voor morele vraagstukken en bestuurlijke vernieuwing.
 2. Jolande Sap: op dit moment woordvoerder financien, AOW en VWS. Deed met name zorg in de programmacommissie.
 3. Tofik Dibi: op dit moment woordvoerder Dierenwelzijn & Landbouw, Integratie, Jeugd & Gezin, en Onderwijs
  & Wetenschappen.
 4. Mariko Peters: op dit moment woordvoerder Buitenlandse Zaken, Cultuur en Media, Defensie en Europese Zaken, nieuw bezig met het onderwerp "digitale burgerrechten."
 5. Ineke Van Gent: profileerde zich op het congres als een generalist die ieder onderwerp kan oppakken, doet nu: Binnenlandse zaken, Emancipatie, Kinderopvang,
  Nederlands-Antilliaans/Arubaanse Zaken, Openbaar Vervoer, Ruimtelijke
  Ordening, Sociale Zaken & Werkgelegenheid en Volkshuisvesting. Het is een hele waslijst
 6. Liesbeth van Tongeren: de eerste groene kandidaat, zou in een kleine fractie het hele onderwerp groen kunnen doen.
 7. Jesse Klaver: Voorzitter van CNV-jong, zit met name op sociaal-economische onderwerpen. Deed met name werk & inkomen in de programmacommissie
 8. Bruno Braakhuis: Bankier, bezig met maatschappelijk verantwoord ondernemen, zit met name op het verduurzamen van de economie en het bankenstelsel.
 9. Arjan El Fassed: "diplomaat voor mensenrechten", werkzaam bij OxFam, zit dus met name in de buitenland/OS-hoek.
 10. Linda Voortman: oud-raadslid in Groningen (portefeuille o.a. huisvesting en ruimtelijke ordening), vroeger actief in de LSVb nu bij de FNV.

Hoe zou de perfecte portefeuille verdeling eruit zien? Wat zijn de prioriteiten van GroenLinks? Het programma zegt daar iets over. Het heeft negen hoofdstukken, die de inhoudelijke orientatie van GroenLinks weergeeft? Voeg daar een een fractievoorzitter aan toe en je hebt een fractie van 10 leden.

 1. Nederland Wereldland: buitenlandse zaken, internationale economie, ontwikkelingssamenwerking en defensie.
 2. Groene economie: klimaat, natuur, energie en landbouw
 3. Werk voor Iedereen: werk, inkomen & vrije tijd
 4. Meer onderwijs: onderwijs & wetenschap
 5. Ruimte om te leven: verkeer, huisvesting, ruimtelijke ordening
 6. Regie over zorg: zorg
 7. Vrijzinnig samenleven: rechtsstaat, cultuur, digitale burgerrechten, integratie, migratie
 8. Beter bestuur: Europa, democratisering, overheidsmanagement
 9. Solide en Solidair: financien

1:1 gaat het nooit overlappen, maar er zit wel ruimte in om te kijken hoe we deze twee lijsten zo goed mogelijk met elkaar kunnen laten rijmen.

 1. Femke Halsema: fractievoorzitter met een kleine portefeuille, zoals bestuurlijke vernieuwing
 2. Jolande Sap: vice-fractievoorzitter heeft alle tijd om zich te focussen op financien met een deel van zorg en AOW (vergrijzingsdiscussie).
 3. Tofik Dibi: blijft naar ik verwacht onderwijs, jeugd & integratie doen.
 4. Mariko Peters: wordt de justitiewoordvoerder (inclusief migratie & digitale agenda) misschien in combinatie met defensie.
 5. Ineke van Gent: harde werker die de restjes doet zorg, emancipatie, binnenlandse zaken en Nederlandse Antillen. Wordt daarnaast voorzitter van een commissie, lid van het presidium en fractiesecretaris.
 6. Liesbeth van Tongeren: krijgt de diepgroene portefeuille, energie & klimaat en landbouw, dierenrechten & natuur.
 7. Jesse Klaver: krijgt een deel van de werk & inkomen-portefeuille, voor zover die niet door Van Gent of Sap geclaimed worden.
 8. Bruno Braakhuis: krijgt een deel van financieel-economische portefeuille waar het gaat om het vergroenen van de economie, innovatie en internationale financien.
 9. Arjan El Fassed: krijgt de internationale portefeuille, ontwikkelingssamenwerking en Europese samenwerking.
 10. Linda Voortman: krijgt de groen-rode portefeuille, ruimtelijke ordening, verkeer & huisvesting.

Een geslaagd team in mijn ogen: groen, sociaal en open. De lijst toont drie dingen:

 • Je hoeft je niet als groen te profileren om op een groene portefeuille te passen. In mijn ogen valt de ideale groene boodschap van GroenLinks in drie delen uiteen: biologische landbouw & landschap, groene energie & innovatie, en openbaar vervoer & huisvesting. De eerste portefeuille is diepgroen, maar de tweede portefeuille gaat om een vrijzinnig groen verhaal in lijn met "leve de EKOnomie" en de derde portefeuille is een rood groen verhaal, dat gaat over het verbinden van sociale en groene doelstellingen in bijvoorbeeld lagere woonkosten door isolatie.
 • Met twee financieel onderlegde woordvoerders en drie vakbondsmensen in de top #10 is GroenLinks goed voorbereid op de aankomende discussie over de toekomst van de verzorgingsstaat en de komende bezuinigingen. Daar zullen de komende campagne en de komende vier jaar over gaan. Het congres en de commissie hebben duidelijk gekozen voor GroenLinks als progressief-sociale hervormingspartij.
 • De komende fractie is het zwaktst waar het gaat om de vrijzinnige agenda. Deze werd in het programma al in een hoofdstuk geduwd: migratie & integratie, burgerrechten & cultuur. Peters zal dit voor een deel moeten doen, in combinatie met haar passie voor Afghanistan, en Dibi zal ons gezicht blijven in de integratiediscussie. Maar juist hier missen, bij nadere analyse, de nieuwe gezichten.

Leave a Reply