Post-Convention Spin I: First Impressions Last

Na het congres is het tijd om eens verder te denken over een aantal onderwerpen. Daar wil ik de komende week tijd voor maken. Hopelijk worden het vier stukjes: want dit congres heeft in mijn ogen laten zien dat we verder moeten denken over de procedures van de interne partijdemocratie en over de GroenLinkse standpunten over de Nederlandse democratie. Daarnaast had ik een voorspelling gemaakt over de lijst samenstelling die vergeleken kan worden met de werkelijke uitkomst. Vanochtend de 10 meest opvallende "eerste" indrukken.

10. Het prachtige optreden van DWARS’ers Anna Schutte en Marten Zoetbrood (namens GroenLinks Leiden en met inhoudelijke ondersteuning van mijn collega Tom Louwerse). Terwijl "gevestigde" DWARS’ers doorstromen naar GroenLinks, komen de nieuwe talenten weer op.
9. De matheid van het congres tijdens het campagne lied van Sara Kroos waar er misschien wel geklapt werd maar niet uitbundig gedanst. Iedereen was mat gestreden voor de langdurige lijst samenstelling.
8. De scherpe verdeling binnen de partij over democratisering. Daar moet echt een goed debat over komen: over democratie en onze nieuwe liberale orientatie, over democratie in tijden van populisme en over wat democratie mag koste. – waarover later meer.
7. De lage plaatsing van de groene kandidaat Liesbeth van Tongeren en het van de lijst vallen van Jaap Dirkmaat. Okay, dat had ik wel voorspeld maar ik hoef niet altijd gelijk te hebben Het toont overigens dat we ons moeten herbezinnen over ons kiesstelsel. – waarover later meer.
6. De chaotische besluitvorming over plek #11. Ik was de coulissen uitgerend om Niels van den Berge te feliciteren nadat hij in de eerste ronde was gekomen, maar vervolgens was hij toch net niet gekozen. – ook dit laat zien dat er problemen zijn met het huidige kiesstelsel – waarover later meer.
5. Waarom het congres zo opstandig op Marijke Vos‘ interventie reageerde maar eerste wel de gehele kamerfractie op bij de top vijf  zet. De interventie van Vos was volgens mij een novum. Maar volgens mij is een vernieuwingsloze top vijf ook een novum. We willen schijnbaar zelf besluiten naar de partijtop te luisteren.
4. De snelheid waarmee het inhoudelijke deel van het programma erdoorheen gejast werd. Efficient zeker, maar toch was er ook ruimte voor inhoudelijk debat. Tijdens de lunch dacht ik dat we voor tijd zouden eindigen als dit zo zou blijven. Maar we liepen uiteindelijk door het chaotische proces van de lijst anderhalf uur uit. Een belangrijk verschil is dat wij als presidium al een paar weken bezig waren de besluitvorming over het programma te stroomlijnen, maar we voor een week van te voren niets wisten over de lijst.
3. Iemand die tegen mij aan vraagt of ik niet het partijbestuur in zou willen. Daar is maar een reactie op: "I do not propose to be buried until I am really dead and in my coffin."
2. De gepassioneerde, roerende speech van Hann van Schendel op het congres en de energieke, overtuigende speech van Jesse Klaver, die ik beiden vanuit de coulissen mocht zien. Ik hoop dat die zijn opgenomen zodat ik ook van het beeld van het congres mag genieten.
1. Femke Halsema die terwijl ik ergens tijdens de borrel met wat PB’ers sta te praten langs loopt en zegt: "Hallo Simon". En ik begrijp nog steeds niet waarom.

Leave a Reply