Stem wijzer!

De adviezen zijn uit! Na dagen van spanning en speculatie, kunnen GroenLinksers eindelijk over een week stemmen over de kandidaat-Tweede Kamerleden. Een week is echter een heel korte tijd om alle potentiele kamerleden te leren kennen.

Daarom heb ik deze keer we-der-om stemwijzer ontwikkeld, Voor de kandidaten die positief geadviseerd zijn voor de eerste vijftien plekken van de lijst. Hier mee krijgt u een geheel gepersonaliseerd advies voor uw voorkeurskandidaten.

Enige caveats:

  • Dit is geen advies voor een ordening van de lijst. Als u voor milieu gaat, krijgt u waarschijnlijk de groene kandidaten boven aan. Echter in een goed gemengde fractie is een balans tussen groen, sociaal & open noodzakelijk.
  • Dit stemadvies krijgt van mij op geheel persoonlijke titel.
  • Als de voorkeur van de kandidaten voor plekken duidelijk is, zal ik de stemwijzer daarop aanpassen.
  • Alle commentaar is uiteraard welkom, zeker van kandidaten die zich niet kunnen vinden in mijn beschrijving van hen.
  • U kunt zelf kiezen hoeveel kandidaten u wilt zien: alleen kandidaten uit het eerste blok? Of juist alleen de mensen die gekandideerd als opvolgers? Dit om het overzicht te houden bij 32 kandidaten.

 Download stemwijzergltk

Kleine "hoe werkt dit?" vul in de .xls een 1 in bij het groene vakje dat overeenkomt met het antwoord op de vraag. Je kan maar een keuze per keer maken. Er komt een rangordening van 1 (eerste keus) tot 32 (laatste keus) uit.  Kandidaten kunnen ook ex aequo uitkomen.

Leave a Reply