Kerstvakantiepuzzel I: VVD-kabinet

Gezien de peilingen zal de volgende kabinetsformatie heel ingewikkeld worden: de PVV zal volgens de peilingen de grootste worden, maar alleen de VVD wil met die partij samenwerken. Het CDA heeft dit al uitgesloten. Toch hebben deze drie partijen een meerderheid. Misschien dat er bij de komende kabinetsformatie gekeken wordt naar Denemarken waar een vergelijkbare complexe verkiezingsuitslag zich uitte in een fascinerend kabinet: de derde partij van het land, de liberalen, hebben een minderheidskabinet gevormd dat gedoogd wordt door de Deense PVV, het Deense CDA en D66-achtige partij. Zou de VVD ook genoeg bewindspersonen hebben om een volledig kabinet te vormen?

Eigenlijk is dit best makkelijk, want de VVD levert nu al veel bewindspersonen.

 • Minister-President: Mark Rutte, uiteraard.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Annemarie Jorritsma, de kersverse fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer maar bestuurlijk zeer ervaren.
 • Minister van Veiligheid en Justitie: Ard van der Steur, net aangesteld.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Jeanine Hennis, gepromoveerd na haar tijd op Defensie.
 • Minister van Defensie: Hans van Baalen, invloedrijke internationale VVD’er.
 • Minister van Financiën: Eric Wiebes, net staatssecretaris maar duidelijk ministermateriaal.
 • Minister van Economische Zaken: Henk Kamp, kan blijven zitten.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Stef Blok, gepromoveerd na tijd als minister zonder portefeuille.
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Halbe Zijlstra, de huidige fractievoorzitter moet natuurlijk het kabinet in.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Edith Schippers, kan blijven zitten.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Schultz, kan blijven zitten.
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (volkshuisvesting): Pieter Litjens, nu wethouder in Amsterdam daarvoor Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking en handel): Han ten Broeke, een van de meest vooraanstaande VVD-Kamerleden.
 • Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (immigratie): Klaas Dijkhoff, net aangesteld.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Mark Harbers, een ander prominent Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (landbouw): Betty de Boer, prominent Kamerlid.
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werkgelegenheid): Sander Dekker maakt een kleine promotie
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (cultuur en wetenschap):  Ton Elias, spindokter in het kabinet.
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (care): Tamara van Ark, vice-fractievoorzitter van de VVD
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (milieu): Cora van der Nieuwenhuiizen, oud-gedeputeerde, oud-Kamerlid en Europarlementariër.

Dit was relatief makkelijk. Morgen een tweede opdracht: een kabinet van louter PvdA’ers.

Leave a Reply