Problemen in lokale programma’s

Het schrijven van een lokaal verkiezingsprogramma’s is nog een hele klus. Met name het ordenen van de hoofdstukken valt ons wel lastig. We hebben gekozen voor drie grote hoofdstukken: Groen, Sociaal en Open. Groen heeft betrekking op milieu, ruimte & klimaat, Sociaal gaat over onze linkse prioriteiten (onderwijs, sociaal beleid, zorg), en in Open moeten we de rest bespreken (democratie, emancipatie, veiligheid, internationaal, cultuur). Dat levert wel een aantal problemen op.

Ten eerste: waar laat je huisvesting? Huisvesting staat op het kruispunt tussen groen, sociaal en tolerant. Huisvesting is een groen onderwerp: huizenbouwen kost ruimte, een groen huis bespaart energie, water en gas en sloop is zonde van de grondstoffen. Maar huisvesting is ook een sociaal onderwerp: de huren zijn hoog, de huurwoningen schaars en jongeren vinden moeilijk een huis. Er is ook een verband tussen de overige, open, onderwerpen en huisvesting: mensen willen zeggenschap over hun woonomgeving, gemengde wijken zijn (niet?) goed voor integratie, mooie onder architectuur gebouwde huizen zijn een verrijking van het leven van de bewoners en hun buren. Dus waar laat je huisvesting? In Groen, Sociaal of Open? We hebben nu maar gekozen voor sociaal. Dat was het kortste hoofdstuk. 

Een ander probleem. Er moet een inleiding bij ieder hoofdstuk. Dat maakt er een eenheid van: een inleiding vlecht milieu, klimaat en ruimte tot een verhaal over duurzaamheid; een inleiding verbindt onderwijs, arbeid, inkomen en zorg in een verhaal over eerlijke verdeling; maar met wat voor’n verhaal verenigt veiligheid, democratie, internationaal, emancipatie en cultuur? Die verantwoordelijkheid werd bij mij gelegd:

GroenLinks wil dat Leiden een open stad blijft: een stad die open staat voor de wereld, een gemeente die open luistert naar haar burgers, een samenleving die open is voor iedereen: jong en oud, homo en hetero, man en vrouw, allochtoon en autochtoon.
In een open stad is er bruisend cultureel klimaat. Immers kunst verruimt je blik op de wereld. Ook de gemeente moet een ruime blik houden. Leiden verstevigt haar banden met andere steden van Afrika tot Amerika, en draagt bij aan een eerlijke wereld. Steeds meer Leidenaren komen van buiten Leiden: studenten maar ook migranten en vluchtelingen. GroenLinks koestert de diversiteit in Leiden. We streven naar een tolerante, multiculturele samenleving waar ruimte is voor verschillende levensstijlen, culturen en geloven. Onveiligheid en intolerantie verkleint de ruimte die er is voor verschil. GroenLinks wil onveiligheid voorkomen zonder onschuldige burgers in hun vrijheid te beperken. Leiden is een stad van vrije, autonome, mondige burgers. Juist de gemeente moet luisteren naar de argumenten van de Leidse burgers.

Ik heb gekozen voor Jack Kerouac/John Faulkner/Julio Cortazar-achtige stream of consciousness techniek. Cultuur, internationaal, integratie, veiligheid en democratie worden met elkaar verbonden door subtiele herinterpretaties van het begrip "open": een ruime blik op de wereld, een tolerante samenleving, een luisterende opstelling van de gemeente.

Leave a Reply