Filosoof van de Maand: Rutger Claassen

Kijken of het mij elke maand gaat lukken. Een filosoof van de maand. Een filosoof met een geniaal idee, een innovatieve visie, of een wenkend perspectief dat inspeelt op de actualiteit. Voor deze maand is het makkelijk: Rutger Claassen voor zijn liberale voorstel over de AOW.

Dankzij de FNV is er nu tijd voor een half jaar lang discussie over de toekomst van de AOW. Nu is er ruimte voor inspirerende voorstellen om de AOW te vernieuwen. Het mooiste dat ik ben tegen gekomen komt van Rutger Claassen. Hij stelde zaterdag in de Volkskrant dat liberalen, net als de FNV, zich niet moeten neer leggen bij het compromis van het kabinet. Dat dwingt iedereen om langer door te werken. Een echte liberaal zal nooit een visie van het goede leven aan iedereen op leggen. Dus moeten we niet de visie van het kabinet opleggen aan iedereen ("Gij zult werken"). Een echte liberaal staat voor de vrije keuze. Mensen moeten de keuze hebben om langer door te werken of eerder met pensioen te gaan. Die keuze heeft echter wel gevolgen. Als je eerder stopt met werken moet je een lagere AOW accepteren, werk je langer door krijg je een hogere AOW.  Mensen krijgen de keuze of meer vrije tijd of een hoger inkomen.

Ik vind het voorstel van Claassen prachtig. Verdelende rechtvaardigheid is innig verbonden met de keuze voor een moralistische of een paternalistische samenleving. Al een tijdje betoog ik dit, ook op dit weblog, over de bijstand, waar juist liberale partijen als GroenLinks, D66 en de VVD proberen een ideaal van een werkend leven op te leggen aan alle burgers. Een ouder mag er niet voor kiezen kinderen op te voeden, een surfer mag niet de hele dag surfen. Maar het geldt even zeer voor de discussie over de AOW, nu proberen echter de PvdA en het CDA ons ook te vertellen dat een werkend leven verkiesbaar is boven een ontspannen leven.

Claassen biedt ons de mogelijkheid voor een overheid die mensen keuzes biedt in plaats van hen een bepaalde moraal ideaal oplegt. Hij stelt voor liberalisme echt in de praktijk te brengen – kunnen die zogenaamd liberale partijen VVD, D66 en GroenLinks nog wat van leren.

Leave a Reply