GroenLinks als groene moderne gezinspartij

GroenLinks moet een eco-tax instellen op echtscheidingen stellen Diederik Boomsma en Jonathan Price vanochtend in de Volkskrant. GroenLinks als partij die het meest opneemt voor singles en voor het milieu moet een keuze maken. Voor het milieu, en dus voor het huwelijk. Alleenstaanden zijn een belangrijke bron van verspilling en vervuiling stellen zij.

Er is denk ik een centrale onjuiste aanname in dit stuk. GroenLinks is geen partij voor singles of alleenstaanden. GroenLinks is een moderne gezinspartij die mannen en vrouwen in staat wil stellen om allebei arbeid en zorg te combineren. Dat is niet alleen vanuit progressief links perspectief een goede keuze, maar ook vanuit milieu perspectief. Ik zal hier kijken naar drie bronnen van vervuiling: mobiliteit, productie en consumptie.

Aan de kern van het moderne gezinsbeleid van GroenLinks staat het idee dat vrouwen meer zijn dan baarmachines en dat mannen meer zijn dan kostverdieners. Vrouwen en mannen moeten zelf kunnen kiezen hoe ze hun eigen leven in richten. Vrouwen in het bijzonder moeten ervoor kunnen kiezen om meer dan moeder te kunnen zijn. Als meer vrouwen gaan werken, dan krijgen ze statistisch gezien minder kinderen. Minder kinderen in het Westen betekent dat er minder kinderen zijn die op groeien tot  consumenten met een Westers consumptiepatroon. Om een duurzame samenleving te krijgen moeten we toe naar een evenwichtigere bevolkingsgroei in het Westen. Een modern gezinsbeleid kan daarbij helpen.

GroenLinks komt daarnaast ook op voor homo-rechten. Een samenleving waarin homosexualiteit niet wordt gezien als een zonde maar wordt geaccepteerd als een natuurlijke uiting van liefde, is een groene samenleving. Homo’s en lesbiennes maken namelijk met zijn tweeen geen kinderen. Meer homo’s betekent opnieuw minder bevolkingsgroei. Minder bevolkingsgroei is minder mensen met een westers consumptiepatroon.

Dus op het gebied van vervuiling en verspilling vanuit consumptie is een politiek die vriendelijk is voor het moderne gezin beter voor het milieu dan politiek die vriendelijk is voor het traditionele gezin. Maar ook op het vlak van de twee andere bronnen van vervuiling (mobiliteit en productie) is het GroenLinkse moderne gezinsbeleid beter.

Een belangrijke vorm van verspilling van energie zijn de files waarmee Nederland vol staat ‘s ochtends en ‘s avonds. Als mensen deeltijd gaan werken, flexibelere werktijden krijgen, thuis gaan werken, dan lossen die files zo op. Deeltijdwerk, flexibele werktijden en thuiswerken zijn een belangrijk onderdeel van het moderne gezinsbeleid van GroenLinks.

Ten slotte, een belangrijk onderdeel van het GroenLinks beleid op het gebied van arbeid en zorg is dat mensen minder gaan werken. Vrouwen gaan meer werken, maar mannen gaan minder werken, al met al zal dat een bescheiden daling op leveren van de tijd die mensen gemiddeld per dag werken. Als mensen gemiddeld minder gaan werken, betekent dat minder productie. Voor een duurzame economie moeten we minder (milieuvervuilend) produceren. Zo levert het GroenLinkse moderne gezinsbeleid een belangrijke bijdrage aan een vermindering van milieuvervuiling

Al met al levert het moderne gezinsbeleid van GroenLinks een belangrijke bijdrage aan minder productie, minder consumptie en betere spreiding van mobilitieit. Dat is pas echt groene politiek.

Leave a Reply