Vraagsturing

Sinds de kredietcrisis zijn marktwerking & vraagsturing helemaal uit. Maar dit weblog gaat gelukkig tegen de stroom in. Daarom zal ik vandaag, nu mijn weblog net meer dan 2 jaar bestaat, eens kijken wat u,  beste lezer, eigenlijk wilt lezen.

Sinds 2/2/2007 heb ik precies 300 berichten geschreven. 38% (115 berichten) daarvan gingen met name over GroenLinks. 24% (74 berichten) gingen over (overige) politiek, zowel binnenlands als buitenlands. 70 berichten (23%) gingen over politieke filosofie. Dan zijn er een aantal kleinere categorieen 5% (15 berichten) gingen over kunst, cultuur & media. En 13 berichten (4%) gingen over wetenschap. Een even groot aantal berichten ging met name over mijn persoonlijke leven.

Maar wat vond u de lezer nu interessant? Over de hele periode kreeg ik gemiddeld 27 bezoekers per dag. Dit varieerde sterk over tijd: In het eerste jaar was dat slechts 16 bezoekers en in het tweede jaar 35. Het gemiddelde is echter een vrij slechte maat voor central tendency, want hij is nogal gevoeliger voor outliers. Daarom kan je beter kijken naar de mediaan die minder gevoelig is voor uitschieters naar boven of naar beneden. Voor de hele periode is de mediaan 20. Deze is opnieuw hoger in het laatste jaar (27) dan in het eerste jaar (12).

Die uitschieters zijn interessant om te bekijken. Wel geteld 14x in de afgelopen twee jaar waren er op een dag meer dan 100 bezoekers op dit weblog. De eerste keer was tijdens de ophef over de faithless electors in Noord en Zuid Holland. GroenLinks onderwerpen doen het ueberhaupt goed: ik kreeg ook veel hits naar aanleiding van mijn ophef over Tofik Dibi’s vragen over conspiracy theories. Het allermeeste hits kregen voor mijn kritisch noot over het groene gehalte van GroenLinks na het afscheid van Wijnand – nut Femke Halsema hoog in de duurzame top 100 van Nederland valt dat allemaal wel weer mee. Ook veel hits kreeg ik toen ik Halsema’s boekje Geluk analyseerde, eerst voor ik ook maar een letter gelezen had en later toen ik dat wel had gedaan. Ook mijn quiz over de voorlopers van GroenLinks deed het erg goed, zowel qua bezoekers als qua reacties, dat geldt in mindere mate voor de Europese lijsttrekkersquiz. Mijn voorspelling over het zetelaantal van de GL en de Europese Groenen in het Europees Parlement deden het ook goed. Mijn evaluatie laatste GroenLinks congres gaf mij ook een kleine bump.

Wat in deze kwalitatieve analyse opvalt is dat met name artikelen over GroenLinks veel aandacht trekken. Dat geldt dan met name op momenten dat GroenLinks in het nieuws is (congressen, Wijnand’s & Femke’s boek, de faithless electors). Dan surfen waarschijnlijk veel mensen naar planeetgroenlinks en klikken ze door naar mijn blog. Wat ook duidelijk te zien is dat als anderen aandacht besteden aan mijn blog er een bump is. Mijn artikel over Wijnand werd door David gelinkt, mijn reactie op Femke werd door GeenCommentaar overgenomen, mijn Grote GroenLinks Geschiedenis Quiz kwam bv. op Michel’s blog ook terug. De beste ideeen kwamen overigens ook niet (helemaal) van mijzelf: Paul bracht mij op het idee om een quiz te maken om te bepalen op welke voorloper hij gestemd zou moeten hebben en Diederik stelde voor ook zo’n quiz voor Europees lijsttrekker te maken.

Met deze informatie kunnen we ook de bezoekersaantallen kwantitatief benaderen: correlatie is de meest makkelijke maat om te kijken of er een samenhang is tussen bezoekersaantallen en type berichten, maar is misschien niet helemaal gepast. Dit geeft aan dat er een matige relatie is tussen het aantal berichten over GroenLinks en het aantal bezoekers (pearson’s R = .321**). Er zijn nog zwakkere relaties met het aantal berichten over politieke filosofie en bezoeker (.133**) en persoonlijke berichten (.141**). De verklaring voor dat laatste zal met name zijn dat ik na goed bezochte berichten met veel commentaar mijn verbazing in een persoonlijke noot moest uiten over de aandacht voor mijn kleine weblogje. Dat bericht valt dan net in een periode met veel bezoekers. De rest van de berichten gaf uitermate zwakke, niet significante relaties weer. Er was zelfs een negatieve relatie tussen het aantal berichten over cultuur en het aantal reacties. Correlatie is vrij gevoelig voor outliers. Met name die dag dat ik vijf blogjes over debat in de tent schreef zal de relatie tussen het aantal berichten over GroenLinks en het aantal bezoekers wel danig hebben beinvloed.

Statistisch verantwoorder is het waarschijnlijk om te kijken naar de relatie tussen het wel of niet op een dag schrijven over een bepaald onderwerp en het aantal bezoekers, dan kan je het gemiddeld aantal bezoekers vergelijken en dan met ANOVA kijken of het verschil in de gemiddeldes significant is. Het eerste dat opvalt is dat er meer bezoekers zijn wanneer ik een nieuw bericht post dan wanneer ik dat niet doe (32 vs. 26 bezoekers). Berichten over GroenLinks doen het erg goed: 23 bezoekers tegenover 49 bezoekers, een significant verschil. Er waren ook positieve, significante verschillen voor (politiek) wetenschappelijke onderwerpen (42 vs. 26), politiek filosofische onderwerpen (26 vs. 38) en persoonlijke onderwerpen (26 vs. 59). Let wel dat het aantal berichten over wetenschap en persoonlijk heel klein is. De hoge score voor persoonlijk komt naar alle waarschijnlijkheid door een outlier, want de mediaan is veel lager dan het gemiddelde. Alleen voor culturele of algemeen politieke onderwerpen zijn er geen significante verschillen.

In totaal heb ik 348 reacties gekregen op berichten. Dat is gemiddeld net meer dan 1 per bericht. Echter heel veel reacties kwamen over mijn GroenLinks Geschiedenis Quiz (30). U reageerde met name op berichten over GroenLinks. En in veel mindere mate geageerd naar aanleiding van berichten over andere onderwerpen. Op persoonlijke berichten kreeg ik dan wel weer vaak reacties. De meeste reacties komen van GroenLinkser en het grootste deel gloggers. De meeste kwamen van Mieke (27), gevolgd door mij zelf (25), daarna Inti (19), Michel (18), Onne (de eerste blogger en enige niet-GroenLinkser in de top 12 (17), Selcuk en Steven (16), Arnoud (15), Harmen (15), Johan (12) op een gelijke plek met de anonomie reageerder R. en op plek #12 Vincent. Samen zijn zij goed voor ruim 61% van de reacties.

Alles duidt erop, dat u als bezoeker met name geinteresseerd bent in GroenLinkse politiek en voor een links-libertair perspectief op politieke vraagstukken. U lijkt weinig geinteresseerd in mijn mening over kunst & cultuur of over algemene politiek. Alhoewel ik zelf vaak zeg dat ik dit weblog niet bij houd voor een ander, maar met name voor mijzelf, is dat niet helemaal waar. Ik ben uitermate gevoelig voor uw aandacht en uw reacties. Het mag dan ook verbazing wekken dat meer dan 60% van de berichten op dit weblog in de meest populaire categorieen valt (GroenLinks & politieke filosofie).

Leave a Reply