Elitair?

GroenLinks wordt verweten dat ze elitair is, door schrijvers van manifesten, oud-kamerleden. Ze verwijten GroenLinks dat ze de band heeft met de mensen waarvoor ze het opnemen heeft verloren. Ik denk dat dat onzin is. Niet zo zeer omdat het onwaar, maar omdat het een bepaalde opvatting van de relatie tussen kiezers en gekozenen uit spreekt.

Het lijkt me waar dat GroenLinks-stemmers meer dan andere stemmers een hoger inkomen hebben, maar met name een hogere opleiding. In die zin is zij meer dan de SP bv een partij van de economische elite. GroenLinkser zijn -denk ik- destemeer lid van de culturele elite: niet zo zeer ondernemers of top-level managers, maar onderwijzers, wetenschappers, kunstenaars etc. Dat GroenLinksers een bepaald rijk en hoog opgeleid publiek aanspreekt lijkt me niet erg.

Het zou wel erg zijn als GroenLinks elitair is omdat zij het opneemt voor de belangen van de elite. Als zij a la VVD beleid zou voeren dat de economische elite zou uitkomen. Dit beleid zou namelijk rechts en asociaal zijn. Ik vind het daarnaast evenmin wenselijk dat de SP beleid voorstaat dat haar stemmers goed uitkomt (zelfs als dit links en sociaal zou zijn). De VVD, maar ook de SP en de PvdA of het CDA zijn belangenpartijen die het voor bepaalde groepen rijk, arm of boer opnemen. Mensen stemmen dan op een partij omdat het ze financieel goed uitkomt. Kiezers zijn dan clienten van partijen die zich inzetten voor hun kiezers. Stemmen worden gekocht met belastingverlaging of juist met verhogingen van uitkeringen.

Met zulke politiek voel ik me niet verbonden. Ik wil niet dat een partij het opneemt voor mijn belangen. Ik zelf heb het allemaal wel redelijk voor elkaar. Ik voel me verbonden met politiek die het opneemt voor diegene die niet voor zichzelf kunnen op komen, omdat ze niet politiek kunnen/mogen participeren: asielzoekers, jongeren, volgende generaties, dieren, mensen in ontwikkelingslanden. Ik wil een partij steunen die vecht voor die genen die niet voor zichzelf kunnen vechten. Politiek draait voor mij om idealen en niet om belangen.

Zulke politiek zou je post-materialistisch of idealistisch kunnen noemen. Of elitair, dat staat je vrij. Maar dan is dat geen verwijt, maar een uiting van lof: liever idealen dan belangenvertegenwoordiging

Leave a Reply