DWARS Congres

Dit weekend was het DWARS congres, dat ik voor de tweede keer mocht (helpen) organiseren. Drie dagen stress, gezelligheid en politiek voor mij. Ik zal jullie niet vervelen met de oorzaak van de stress, wie na een bacardi cola halfdronken met iedere aantrekkelijke jongen of meisje heeft gedanst of wat voor’n slechte besluiten er zijn genomen, maar me richten op de inhoud. Het thema was “Laat het socialisme niet over aan de SP”, bedacht door your truly. Aan dit thema hadden we drie activiteiten op gehangen een discussie over de relatie tussen liberalisme en socialisme, een actie en een discussie over de lessen die GroenLinks van de SP kan leren.

Ik wil aan de hand van deze drie thema’s mijn belangrijkste (inhoudelijke) lessen willen trekken:

Moet GroenLinks het socialistische gedachtengoed aan de SP overlaten? Nee! De sprekers die waren uitgenodigd om hun visie te geven op de relatie tussen socialisme en liberalisme, drukte GroenLinks op het hart te moet proberen het beste uit het socialisme te verenigen met het beste uit het liberalisme. Een synthese tussen socialisme zonder dogma’s en liberalisme met een hart. Dick Pels noemde het met de woorden van zijn intellectuele inspirator Jacques de Kadt “Socialisme ten bate van het Individualisme”. Je moet de middelen van het socialisme, staatsinterventie, belastingheffing, herverdeling, onderwijs, gezondheidszorg inzetten om echt vrije mensen te maken. Van der Veen koppelde hier een pleidooi aan voor internationale solidariteit (alle mensen echt vrij maken), gezamelijk beslissen over gedeeld bezit (democratiseren van de economie) en het basisinkomen (wat mensen vrijer en gelijker maakt). Dat laatste onderwerp leverde mij nog een felle discussie met Mattias, een oud jongerenfractie lid van DWARS op.
Wat ik qua beginselen van GroenLinks politiek de mooiste bijdrage vond was Dick Pels’ stelling dat ieder ideaal zijn schaduwzijde heeft en dat meerdere idealen elkaar in evenwicht moeten houden. Een mooie onderbouwing van de diversiteit die het DWARSe beginselprogramma kenmerkt.

Moet GroenLinks de politieke strategie van de SP overnemen? Volgens Ineke van Gent die was uitgenodigd hier haar visie op te geven, moet GroenLinks meer buitenparlementaire actie voeren, haar standpunten helderder moet formuleren, haar kader beter moet trainen en contact zoeken met die mensen waarvoor we opkomen, maar niet de partijdemocratie, het populisme, de standpunten van de SP moet overnemen. Ik was het grotendeels met Ineke eens, alhoewel ik haar reactie op het anti-globalisme van de SP opvallen fel vond en haar visie op de organisatie van GroenLinks opvallend laconiek. Mijn eigen visie hierop is veel minder sterk dan op de beginseldiscussie. Maar ik ben toch bang dat de boot al gepaseerd is voor GroenLinks om zijn kader nog zo goed te vormen, het contact met door SP gedomineerde wijken te hervinden of haar actie verleden te herinneren: Small is Beautiful moeten we maar denken.

Leave a Reply