Een congres zonder vuurwerk

De NOS wist het wel. Het GroenLinks congres was the place to be. De kandidaten die de procedure hadden overleefd stonden klaar om elkaar aan te vallen. Grashoff en El Fassed wilden naar een zekere plek. Daardoor kregen Voortman, Klaver en Van Tongeren het ook op de heupen.
Mooie televisie: kandidaten die vechten voor een plek. Campagnes, filmpjes, flyers, t-shirts, steunverklaringen. Kandidaten die zeggen: “het congres wil iets te kiezen hebben.” Het conflictframe aan, nuance uit: “Gevecht om de hoogste plekken bij GroenLinks.”
Niet was minder waar: het congres wou geen chaos. Eerst nam ze integraal het advies over van het partijbestuur op 240 van de 244 amendementen. Voorstellen van DWARS haalden geen meerderheid. Die voorstellen riepen overigens stuk voor stuk op om de bestaande situatie te behouden -wel een basisbeurs, geen referendum. Men vraagt zich af serieus af wat er gaande is in de jongerenorganisatie. De voorstellen die het wel haalden zoals een verbod op alcoholconsumptie onder de achttien of een verbod op het afsteken van vuurwerk, laten zien dat GroenLinks kiest voor een verantwoordelijke, iets minder libertaire koers. GroenLinks kiest niet voor het D66-achtige minder regels betekent meer vrijheid, en juist voor de gezondheid van onze kinderen. Een toefje vrijzinnig paternalisme in een voorts groen, sociaal en progressief programma. Een kleine conservatieve afwijking door een vrij volgzaam congres.
Dat zelfde geldt voor de kandidatenlijst. Het congres zet bam in een keer Bram op #2. Daarop volgde het groene gezicht Liesbeth van Tongeren en Jesse Klaver, die door Jos van der Lans werd vergeleken met Barack Obama (dat gaat mij misschien wel weer wat ver) en Linda Voortman. Precies zoals de kandidatencommissie had geadviseerd. De kandidaat op 6 van de advieslijst was de altijd vrolijke Niels van den Berge. De zesde plek ging echter naar Rik Grashoff (die van Natuurmonumenten een groene zetel had gekregen). De zevende plek ging naar Arjan El Fassed (met 267.665 twittervolgers). Het congres koos voor zittende Kamerleden, op volgorde van het advies van de kandidatencommissie. Ook hier dus is een afwijking in een behoudende richting te zien in een voorts volgzaam congres.
Eigenlijk begon dit proces al met de lijsttrekkersverkiezingn waarbij 84% van de leden Jolande Sap koos boven Tofik Dibi, na een twitstorm om inspraak. Je mag een Groenlinkser nooit het recht ontzeggen om zelf op zijn eigen voorwaarden zijn volledgie steun uit te spreken voor de GroenLinks-top.
Een conservatief, volgzaam congres dus, dat ervoor koos om de rijen te sluiten. Dat kwam misschien wel het best tot uiting in deze endorsement van Paulus de Wilt (een van de voormannen van Kritisch GroenLinks) door Harmen Binnema (een nogal progressief-liberale GroenLinks’er): “ik ben het eigenlijk heel vaak inhoudelijk met je oneens, maar echt boos op je worden kan ik ook niet”.
En dat is mooi, want eenheid is de allerbelangrijkste voorwaarde voor een goede uitslag op 12 september. En als dat betekent dat een paar NOS-journalisten een wat saaie zaterdag voor hebben gehad (zonder vuurwerk!) dan neem ik dat op de koop toe.

3 thoughts on “Een congres zonder vuurwerk

  1. een terechte analyse, maar nauwelijks nieuws. eigenlijk is de teneur in het advies van de commissie veel interessanter.
    ditmaal geen toonaangevende wetenschappers of deskundologen, geen vakbewegers, noch doorgewinterde actievoerders en zelfs geen afgetekende diversiteitskandidaat. het overgrote deel van de 25 voor een politieke carrière voorgedragen kandidaten had een min of meer bestuurlijke achtergrond. en de staartlijst die het partijbureau daar vervolgens aan vast plakte, biedt eveneens een staalkaart van bestuurlijk talent.
    het lijkt erop dat het profiel dat de commissie gehanteerd heeft, vooral was gericht op een kamerfractie die bestuurlijke verantwoordelijkheid nastreeft. dat is een heldere keus, maar de vraag is of die keus GroenLinks kan ‘redden’.

  2. Pingback: Conservatief congres kiest keer-op-keer conform de kandidatencommissie | Geen Vrijheid zonder Gelijkheid

Leave a Reply