Conservatief congres kiest keer-op-keer conform de kandidatencommissie

2000 congresgangers. 25 kandidaten. twee-en-een-half uur. Vorige week stemde het GroenLinks-congres over de lijst. Een opvallend conservatief resultaat constateerde ik al eerder. Maar hoe is dat tot stand gekomen?
Hier onder presenteer ik een analyse van plek tot plek. Ik kijk naar verschuivingen in stemgedrag in de eerste rondes voor iedere plek. Hier kunnen we zien in hoeverre het congres rationeel is: elkaar signalen geeft, consistente preferenties heeft of sterk wisselt van voorkeur.

Plek 2
Plek 2 is de uitgangspositie. Bij de stemming over plek 2 werd Bram van Ojik in een keer verkozen met meer 760 van de 1249 stemmen. Daarop volgden Klaver (geadviseerd voor plek 4; 284 stemmen) en Van Tongeren (geadviseerd voor plek 3; 187 stemmen).  Net als Sap in 2010 en Strik in 2011 kiest het congres heel helder voor de nummer 2.

Plek 3
Voor plek 3 komen de 760 Van Ojik-stemmers vrij en er komen twee kandidaten bij. Van Tongeren krijgt er meer dan 300 stemmers bij. Voortman krijgt meer dan 250 stemmers en Klaver maar 12. Dit kan deels verklaard worden omdat Voortman en Klaver met hun sociale profiel uit de zelfde vijver vissen: Klaver verliest stemmers aan Voortman. Allebei kunnen ze rekenen op bijna 300 stemmen. Grashoff krijgt net minder dan 200 stemmen. Van Tongeren die #3 was bij de vorige ronde is nu de #1. Een groot deel van het congres (zo’n 300 stemmers) lijkt te willen kiezen voor de lijstvolgorde die door de kandidatencommissie is voorgesteld.

Plek 4
Nu Van Tongeren gekozen is komen er 504 stemmers vrij. Hiervan gaan er meer dan 300 naar Klaver, meer dan 100 naar Voortman en 50 naar Grashoff. Klaver krijgt 609 stemmen (49%). Er lijkt een groep van 300 stemmers te zijn die vrij consistent het lijstje afwerkt en van #3 (Van Tongeren) naar #4 (Klaver) gaat. Het is dus niet “Kies clever, kies Klaver”, maar “Kies conform de kandidatencommissie, kies Klaver”

Plek 5
Voor plek 5 zijn er twee kandidaten: Voortman en Grashoff. Voortman krijgt bijna 500 van de vrijgekomen Klaver-stemmers en Grashoff maar 100. Hierdoor wordt Voortman gekozen met ruim 70% van de stemmen. Het is logisch dat veel Klaver-stemmers naar Voortman gaan: zij delen een zelfde sociaal profiel en zo volgt het congres mooi de lijstvolgorde.

Plek 6
Voor plek 6 zijn komen er twee nieuwe kandidaten bij: Van den Berge en El Fassed. Allebei kunnen ze rekenen op bijna 350 van de vrijgekomen Voortman-stemmers. Grashoff krijgt er bijna 200. Hij kan hiermee rekenen op meer dan 500 stemmen. Net minder dan 350 stemmers volgen het advies van de kandidatencommissie en bijna 900 stemmers wijken daarvan af, ten gunste van een zittend Kamerlid. Van den Berge, die is geadviseerd is voor plek 6, komt niet door de eerste ronde heen.

Plek 7
Voor plek 7 komen er twee kandidaten bij de Amsterdamse stadsdeelwethouders De Wilt en Diepeveen. El Fassed krijgt 300 van de Grashoff-stemmers. Van den Berge maar 50. De Wilt en Diepeveen krijgen respectievelijk net meer dan 100 en net minder 50 stemmers. Het overgrote deel van de Grashoff-stemmers (die een zittend Kamerlid verkozen boven een hoog geplaatste kandidaat) gaat naar El Fassed. Van den Berge houdt de stemmers vast die eerder voor hem en de lijstvolgorde kozen.

Plek 8
Voor plek 8 komen er twee kandidaten bij: de progressief-liberale vrouwen Van Ellemeet en Scheltema. Van Ellemeet krijgt bijna 350 stemmen, Scheltema meer dan 100. Van den Berge krijgt er 180 stemmers bij. Hij zit hiermee op 602 stemmen en is bijna verkozen. De Wilt en Diepeveen krijgen er nauwelijks stemmen bij. De El Fassed stemmers die eerder El Fassed en Grashoff verkozen boven Van den Berge neigen nog steeds meer naar een oudere kandidaat.

Plek 9
Voor plek 9 komen er twee kandidaten bij (Van den Bosch en Van de Venis) en er komen ruim 600 Van den Berge-stemmers vrij. Van Ellemeet krijgt er bijna 400 van. De andere kandidaten krijgen allemaal minder dan 70 stemmers.  Het congres kiest volmondig voor Van Ellemeet (die voor plek 8 gekandideerd was).

Plek 10
Plek 10 is fascinerend. In een keer wordt Dibi gekozen met 620 stemmen. Zeven boven de kiesdrempel. Er zijn veel kandidaten die er nu ook bij komen: Barrahmun, Sahin, Kwint, Westerveld en Bruring. De Amsterdamse stadswethouders gaan erop achteruit. Dat geldt ook voor de vrijznnige kandidaat Scheltema. De vrijzinnige Amsterdam doet het goed onder deze kiezers. Tofik “haal Links GroenLinks maar uit de naam” Dibi wint zelfs van de Paulus “Kritisch” De Wilt. Dibi doet het goed onder veel kiezers en niet alleen onder de vrijgekomen 732 Van Ellemeet-stemmers.

Plek 11
Er komen 620 vrijzinnige Dibi-stemmers vrij. Bijna 200 stemmers gaan naar kritische De Wilt. Minder dan 100 naar Barrahmun en Diepeveen. Kwint en Bruring gaan er nog een paar stemmen op vooruit. Het congres maakt weer een heldere beweging naar de plek 11: stadsdeelwethouder in Amsterdam Nieuw West De Wilt (ex-PSP) en stadsdeelwethouder in Amsterdam Noord Diepeveen (ex-PPR) komen tegenover elkaar te staan. Het congres vindt de beslissing tussen de Amsterdamse stadsdeelwethouders niet makkelijk en er is een herstemming nodig.

Plek 12
Diepeveen had een goede uitgangspositie na zijn tweede plek voor plek 11. Maar ook Barrahmun gaat er veel op vooruit. We maken een vergelijking met de eerste stemming voor plek 11; zo te zien heeft de herstemming bij plek 11 veel losgemaakt en veel mensen hebben hun kandidaten verlaten. Het congres kiest eenduidig voor de plek 12 geadviseerde Barrahmun.

Plek 13
Voor plek 13 kiest (vrij plots) een groot deel van de kiezers voor Diepeveen die ze voor plek #11 en #12 hebben afgewezen. De overige kandidaten krijgen er minder dan 65 stemmen bij.

 

 

Plek 14
Voor plek 14 is Van den Bosch geadviseerd. Er is echter een kandidaat die als sinds plek 8 meer dan 100 stemmen krijgt: de juriste Scheltema. Ze krijgt 160 van de vrijgekomen stemmen en Van den Bosch maar 140. Ook Sahin krijgt bijna 100 stemmen. Hiermee heeft Scheltema een ideale uitgangspositie en ze wordt ook verkozen voor plek 14.

Plek 15
Voor plek 15 krijgt plots Van den Bosch, die net nog door het congres gepaseerd is, een groot deel van de vrijgekomen Scheltema-stemmers. Ook Sahin, Westerveld en Heilbron ontvangen Scheltema-stemmers.

 

Plek 16
Voor plek 16 komt Sahin er goed uit met 180 vrijgekomen Van Bosch-stemmers. Ook zijn er 100 stemmers die naar Mos gaan. Hiermee wordt Sahin verkozen.

 

 

Voor een groot deel wordt de ordening van de kandidatencommissie overgenomen. Er zijn een aantal uitzonderingen: zittende Kamerleden Grashoff en El Fassed, en de vrijzinnige advocate Scheltema. Het is de vraag of vermisschien is zoveel stemmen niet nodig om die ordening eruit te krijgen.

Opkomst
Zeker als we kijken naar de participatie van leden dan zie we dat er veel gevraagd wordt: tot plek 10 stemmen er meer dan 1200 GroenLinksers (en dat terwijl er ruimte was voor 2000 GroenLinksers). Daarna neemt het aantal stemmers min-of-meer lineair af: en voor plek 16 zijn er nog 800 stemmende leden over. Is het echt zinvol om over negen kandidaten te stemmen in twee ronde voor plek 16? 400 GroenLinks-leden dachten in elk geval van niet.

Leave a Reply