Rutte III

Het huidige kabinet lijkt uitgeregeerd. De coalitiepartijen hebben geen gedeelde agenda meer. In Den Haag gaat het meer over de komende verkiezingen, onafhankelijk van de vraag of deze verkiezingen nou volgende jaar of in 2017 zijn. De uitslag van de verkiezingen lijken ook duidelijk: CDA en D66 zullen winnen, de PvdA en VVD verliezen. De centrale discussie tijdens de volgende formatie wordt het belastingstelsel: CDA en D66 zijn juist op dat vlak een bondgenootschap aangegaan. Een logische partner daarbij is de VVD. Het is de vraag of deze drie partijen een meerderheid kunnen halen. De huidige peilingen geven aan dat ze een paar zetels te kort komen. Maar met de ChristenUnie, die bij veel van de akkoorden betrokken was, is een meerderheid waarschijnlijker.

Hoe zou de ministerraad er dan uit zien?

 • Algemene Zaken: Mark Rutte (VVD)
 • FInanciën: Jan-Kees de Jager (CDA) krijgt de verantwoordelijkheid samen met de staatssecretaris van Financiën. Daarom kiest CDA voor een zwaargewicht, een oud-bewindspersoon die tijdens de onderhandelingen over het vijfpartijenakkoord zijn flexibele houding en goede banden met andere betrokkenen, zoals Buma, Pechtold, Slob, Schouten en Koolmees toonde.
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Sybrand Haersma Buma (CDA). Iedereen heeft gezien dat buiten het kabinet staan zoals Diederik Samsom de afgelopen twee jaar heeft gedaan geen succes was. Buma zal zich focussen op de Rijksdienst. Tevens eerste vice-premier.
 • Buitenlandse Zaken: Alexander Pechtold (D66). Net als Buma treedt Pechtold toe tot het kabinet. Hij richt zich met veel energie op de portefeuille Europese Zaken. Tevens tweede vice-premier.
 • Veiligheid en Justitie: Gerard Schouw (D66). Deze gepromoveerde jurist zal namens D66 de rechtsstaat gaan beschermen.
 • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Alexander Rinnooy Kan (D66). De D66’er in de sociaaleconomische vierhoek is Rinnooy Kan, eerder de machtigste bestuurder van Nederland. De terugkeer naar de naam ELI benadrukt dat dit ministerie verantwoordelijkheid neemt voor het innovatiebeleid.
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Eric Wiebes (VVD). De VVD’er in de sociaaleconomische vierhoek is Wiebes, die net naar Den Haag is gehaald om staatssecretaris te worden.
 • Defensie: Jeanine Hennis (VVD). Een van de weinige bewindspersonen die op haar plek kan blijven.
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Mona Keijzer (CDA). Het sociale gezicht van het CDA.
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Arie Slob (ChristenUnie). Een voormalig docent op OCW. ChristenUnie vertegenwoordiger in de sociaaleconomische vierhoek. Tevens derde vice-premier. Het is voor D66 een zware veer om OCW aan de ChristenUnie te geven.
 • Infrastructuur en Milieu: Melanie Schultz Verhagen (VVD). Nog een VVD’er die op haar plek kan blijven.
 • Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking: Joël Voordewind (ChristenUnie). De tweede man van de ChristenUnie in de ministerraad. De ChristenUnie weet uit de periode 2007-2010 hoe belangrijk het is om twee mensen in de ministerraad te hebben.
 • Immigratie en Integratie: Fred Teeven (VVD). De hardliner van de VVD krijgt dit ministerschap zonder portefeuille om zo het D66-geluid op V&J niet te veel te laten overheersen.

En de staatssecretarissen

 • Economische Zaken, Landbouw en Innovatie: Sander de Rouwe (CDA). Zal snel terugkeren uit Fryslan om deze post op zich te nemen. Staatssecretaris van Landbouw en Natuur die zich in het buitenland minister mag noemen.
 • Infrastructuur en Milieu: Carola Schouten (ChristenUnie). De ChristenUnie levert met Schouten een bewindspersoon in de milieuhoek. Als staatssecretaris van Milieu zal zij zich inzetten voor belastingvergroening.
 • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Sander Dekker (VVD). De bestuurskundige die eerder staatssecretaris van OCW was wordt nu staatssecretaris voor Volkshuisvesting en Bestuurlijke Vernieuwing.
 • Financiën: Wouter Koolmees (D66). Dit is de hoofdprijs voor D66, de staatssecretaris van belastingen en daarmee de spil in het web bij de belastinghervorming.
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Tamara van Ark (VVD). De vice-voorzitter van de VVD fractie gaat, net als vier jaar eerder naar VWS.
 • Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Paul van Meenen (D66). De staatssecretaris voor hoger onderwijs, lerarenbeleid en cultuur moet de afwezigheid van een D66-minister op dit vlak compenseren.
 • Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Pieter Omtzigt (CDA). De populaire Twentse politicus is een logische keuze voor sociale zaken.

Leave a Reply