Dick Pels directeur van het Wetenschappelijk Bureau

Dick Pels wordt directeur van het Wetenschappelijk Bureau van GroenLinks. Welkom en opmerkelijk nieuws.

Pels is op dit moment een van de meest prominente progressieve, linkse denkers van Nederland, alhoewel hij zichzelf liever als "sociaal-individualist" beschrijft. Sinds 2004 neemt hij een steeds prominentere rol in het publieke debat in Nederland in. Hij publiceerde in dat jaar in progressief manifest, waarmee hij de "leegte op links" wou opvullen. Vrijzinnige en linkse idealen moet met elkaar in balans gebracht worden. Vrijheid staat voor Pels centraal, maar dit moet geen schaars goed zijn. Solidaire politiek is daarom  nodig. Pels pleit voor "Socialisme ter wille van het individualisme", in navolging van de dwarse socialist Jacques de Kadt. Deze ideeen over de relatie tussen vrijheid en gelijkheid, over de relatie tussen socialisme en liberalisme komen in grote mate overeen met mijn eigen ideeen hierover. Pels past prima in het profiel van GroenLinks als de meest progressieve en linkse partij van Nederland. Deze visie vertaalt zich in innovatieve ideeen over belonings- en inkomenspolitiek (waar hebzucht moet worden vervangen door eerzucht) en over de Nederlandse identiteit (waar zekerheid moet worden vervangen door twijfel). Goed onderbouwde standpunten die een welkome vernieuwing en verdieping geven aan het GroenLinks programma.

Toch is Pels’ benoeming opmerkelijk: ten eerste waar het gaat om partijpolitiek heeft Pels zich eerder uitgesproken voor een nieuwe verband: de Vrijzinnig Democratische Bond zou heropgericht moeten worden. Dit nieuwe verband zou de progressieve elementen uit de PvdA, GroenLinks, D66 en de VVD moeten opnemen. Het bleef niet alleen bij ironische speeches. Pels’ Waterland Stichting werkt(e) serieus aan een nieuw verkiezingsprogramma voor deze VDB. De Waterland Stichting herpubliceerde het beginselprogramma van de VDB "Wat Vrijzinnig Democraten willen". Allemaal gericht op een nieuwe brede progressief linkse beweging. Gedeeltelijk werd Pels’ beweging ingehaald door de politieke realiteit. Toen het initiatief begon was links in crisis. De vorming van een nieuw progressief-links verband was misschien een optie. Maar met de herrijzenis van D66 lijkt er een nieuw breed progressief verband te ontstaan: D66. Pels kiest echter nu voor GroenLinks, en niet voor D66.

Maar het gaat verder, Pels schrijft niet alleen maar over economische en culturele politiek, maar ook over de politiek zelf. In het debat over de personalisering van de politiek en de ontwikkeling van het populisme,
neemt hij een bijzondere positie in. Pels toont zich voorstander van de
personalisering van de politiek, omdat dit een nieuwe binding tussen
kiezer en politiek kan vormen, in plaats van het verouderde stelsel van
partijen. Populisme ziet hij als een welkome ontwikkeling omdat dit
voorkomt dat een regentenklasse ontstaat. Dat sluit moeilijker aan bij
de positie van GroenLinks: het is immers een politieke partij die zich
in een steeds ingewikkelder politiek landschap probeert staande te
houden. Een democratische partij, geen populistische beweging. Een
ideeenpartij, geen een-persoonsbeweging. Het is op z’n minst opmerkelijk dat iemand die zich zo skeptisch heeft uitgesproken over de huidige partijpolitiek nu binnen een van die partijen zo’n prominente plek in neemt.

Ik denk dat het debat binnen GroenLinks er een stuk interessanter op wordt nu deze prominente progressieve denker directeur van het wetenschappelijk bureau wordt.

Leave a Reply