Privatiseer de Publieke Omroep!

Ik heb geen televisie meer. Immers wat er op de Nederlandse Publieke Omroep komt of wat er wordt uitgezonden bij de commercielen is niet van een bijzonder hoge kwaliteit. Om de actualiteiten bij te houden gebruik ik het internet en een krant. Voor goede series zijn er DVD’s. En als ik het gevoel heb dat ik wat mis kan ik altijd uitzendinggemist gebruiken. Toch moet ik mee betalen aan de Publieke Omroep. Van mijn belasting geld worden programma’s als Lingo, Boer Zoekt Vrouw en Onderweg Naar Morgen gemaakt, maar ook Zendtijd Voor Kerken, Omega Code en Het Elfde Uur.

Ik ben geen voorstander van de publieke omroep in de huidige vorm om vier redenen: ten eerste vind ik het raar om iedere burger mee te laten betalen aan programma’s die het op een commerciele omroep ook best zouden kunnen redden: programma’s als Lingo, Boer Zoekt Vrouw of Onderweg Naar Morgen. Dat is toch gewoon zonde van het belastinggeld? Dat kan dan beter worden besteed aan programma’s die het niet zouden redden zonder overheidsgeld? Of aan onderwijs of zorg? Zeker omdat het hier om programma’s gaat die geen enkel publiek belang dienen, die simpel vermaak bieden. Niet dat ik tegen vermaak ben, maar ik vindt niet dat de overheid daar aan mee hoeft te betalen.
Ten tweede omdat er een aantal programma’s gemaakt wordt dat gericht is op een heel klein gedeelte van de Nederlandse bevolking, maar omdat deze groep goed georganiseerd zijn krijgen ze toch veel zendtijd. Alles moet eerlijk worden verdeeld tussen de verschillende omroepen: dus moeten Pauw en Witteman wijken voor Knevel en Van den Brink. De Nederlandse omroep is doordrenkt met ideeen uit de tijd van de verzuilin, die al ruim een eeuw achter ons ligt.
Ten derde: er worden veel programma’s gemaakt die gericht zijn op een elitair publiek. Iedereen moet mee betalen aan opera-uitzendingen en concerten, terwijl die met name appeleren aan een publiek dat een groot inkomen heeft, een publiek dat hier best zelf (deels) voor zou kunnen betalen, maar dat niet doet. Daarom moet iedereen rijk en arm bijdragen aan programma’s waar met name rijke mensen in geinteresseerd zijn. Dat is volgens mij niet sociaal.
Ten vierde omdat de publieke omroep sterk gericht is op radio en televisie. Media die aan terrein verliezen. De vraag is of je overheidsgeld moet gebruiken om dit langszaam "oud" wordende medium te beschermen tegen nieuwe media. En als je dan de TV wel subsidieert waarom niet de kranten of de weekbladen? Moet je overheidsgeld niet juist gebruiken om informatie te verspreiden in het publieke belang onafhankelijk van medium?

Daarom stel ik voor de publieke omroep af te schaffen, op te heffen, weg te privatiseren. En naar een ander systeem te gaan om ervoor te zorgen dat programma’s die een publiek belang dienen toch worden gemaakt. Mijn voorstel zou ongeveer als volgt uitzien:

 • Geen televisiekanaal, krant, weekblad of radiozender is in handen van de overheid. Deze zijn allemaal in handen van private organisaties. Of het private ondernemingen zijn of maatschappelijke ondernemingen (verenigingen, stichtingen) maakt mij niet uit. Dat staat ze vrij. Het staat deze organisaties vrij om zelf financiers te zoeken voor uitzendingen, dat kan via bijdrage van leden of reclame.
 • Maar ook via het een overheidsfonds voor publieke uitzending. Dit is een fonds om "uitzendingen" (een televisie-, radio-uitzending, website, kranten- of weekbladpublicatie) die een bepaald publiek belang dienen, te co-financieren. Zo kunnen private organisaties gestimuleerd worden om het publieke belang te dienen. De overheid betaalt dus nog steeds mee aan programma’s die een publiek belang dienen, maar is daar niet zelf de producent van. Dat laat ze over aan de vrije media.
 • Het fonds kan verschillende thema’s benoemen waarop deze uizendingen zich moeten richten. Je kan daarbij denken aan:
  • Nieuws: objectieve verslaglegging van wat er in de wereld gebeurd, zoals in het NOS Jouraal of RTL Nieuws;
  • Achtergronden, onderzoeksjournalistiek, opinie, discussie en satire: van NOVA en Zembla, tot Barend en Van Dorp en VOC wordt er een publiek belang gediend als naast objectieve verslaggeving ook door wordt gevraagd.
  • Kunst en cultuur: natuurlijk moeten opera’s, concerten, kleinkunst en Nederlands drama van hoge kwaliteit deels met overheidsgeld "uitgezonden" worden. Ook moet er op TV en de radio, in kranten, weekbladen en op het internet gediscusieerd, geschreven en gepraat worden over literatuur en kunst. Daar mag ook wel overheidsgeld voor worden uitgetrokken, immers alles van waarde is weerloos.
  • Educatie: van verantwoorde peutertelevisie, tot het Jeugdjournaal en Klokhuis, maar ook zondagochtendradio als OVT en Vroege Vogels, dat mensen informeert over geschiedenis en natuur.

Met dit fonds voor journalistiek, achtergronden, cultuur en educatie wordt volgens mij op de beste manier private middelen en publieke belangen met elkaar vereningd. Het is een manier om overheidsgeld doelmatiger in te zetten om dat te financieren wat waardevol is en niet overheidsgeld uit te geven aan That’s the Question en andere amusementstelevisie van de EO. Zo is die  20% besparing van Wouter zo gerealiseerd.

Leave a Reply