Het CDA & de respectloze samenleving

Na een voorstel van het CDA-kamerlid Sander de Rouwe, wil CDA-minister Camiel Eurlings het doorsnijden van een rouwstoet verbieden, zo schrijft de Volkskrant. Het moet (weer) verboden worden om met je auto tussen twee auto’s van een rouwstoet terecht te komen, die de lijkwagen volgt naar het crematorium of begraafplaats. Zo’n verbod aldus Eurling zegt ‘veel over de  mate van respect in de samenleving in den brede.’ Maar dat is niet zo: een verbod en respect staan haaks op elkaar.

Respect is een innerlijke gemoedstoestand, die kan leiden tot handelingen. De overheid kan moeilijk die innerlijke toestand veranderen, je dwingen je anders te voelen. Dat kan alleen jij zelf. De overheid kan alleen maar bepaalde handelingen verbieden of stimuleren. En dat is precies wat De Rouwe en Eurlings willen: een verbod op het doorsnijden van een rouwstoet. Daarmee worden dus wel bepaalde handelingen aanbanden gelegd, maar de geestestoestand van mensen wordt niet beinvloed. Of ze nu respect hebben voor de overledene en de nabestaanden of niet iedereen moet stoppen. Dat roept de vraag op wat dit nog met respect te maken heeft: als mensen niet in een rouwstoet gaan doorsnijden omdat dat verboden is,  omdat ze straf vrezen, doen ze dat dus niet uit respect.

Het verbod wat deze CDA’ers voorstaan zal respect dus niet bevorderen. Sterker nog het verbod maakt het onmogelijk om je respect te uiten: iedereen moet stoppen of ze nu respect hebben of niet. Uiteindelijk is een samenleving vol ver- en geboden vanuit de overheid een samenleving waarin respect overbodig is geworden. Een respectloze samenleving.

2 thoughts on “Het CDA & de respectloze samenleving

  1. Pingback: 725 and counting | Geen Vrijheid zonder Gelijkheid

  2. Dus voor een verbod op ritueel slachten maar tegen een verbod op het doorsnijden van rouwstoeten. Ik dacht dat dit laatste in de wet stond, ik kan me vaag iets herinneren dat rouwstoeten op verkeerskruisingen voorrang hadden. Dat is niet helemaal hetzelfde als wat hier bedoeld wordt, maar ik begrijp het principe! Ook kan ik mij herinneren dat niet zo lang geleden er allochtone jochies er een sport van maakten om, in het was in de buurt van een rouwcentrum en ik meen in de buurt van Utrecht, om een dergelijke ceremoniele optocht te verstoren! Ik vind dat daar best een aparte straf voor in het leven mag worden geroepen. We raken zeer opgewonden, en ik geloof ook Groen Links, als allochtone jongelui op 4 of 5 mei met een zojuist gelegde krans gaan lopen voetballen. Hetzelfde geldt voor Sinterklaas en Sintmaartenoptochten. Dat vindt Groen Links dus allemaal best! Heeft allemaal met respect te maken!.En met traditie! Zo zal ik nog steeds mijn pet of hoed afnemen als ik een begrafenisstoet passeer. Gewoon een vorm van ‘beleefdheid’, want de overledene zelf heb ik nooit gekend. hoe zit het trouwens met het groenlinkse standpunt m.b.t. het beleefdheidshalve handenschudden? Misschien dat hier eens een congres aan kan worden gewijd, schept in elk geval duidelijkheid!

Leave a Reply