Kwaliteit van Leven

Ik ben bezig Amartya Sen te herlezen. Deze Indiase filosoof is een van de meest innovatieve denkers binnen de politieke filosofie die een sterke invloed heeft op het hedendaagse liberalisme en utilisme. Voor zijn denkwerk binnen de welvaartseconomie heeft hij een nobelprijs gekregen

Sen bendrukt dat als we na denken over herverdeling we ons dan niet moeten richten op geld. Bij herverdeling zijn dit slechts middelen om iedereen instaat te stellen een gelijke kwaliteit van leven te bereiken. Sen stelt voor kwaliteit van leven op te vatten in termen van "waardevolle" handelingen en toestande: Sen noemt dingen als lichamelijke en geestelijke gezondheid, kritisch reflecteren, deelname aan politieke besluitvorming. Samen vormen deze een waardevol leven. Als we geld herverdelen dan gaat het ons eigenlijk om een eerlijke verdeling van deze waardevolle vermogens. Dit wordt wel de capability-approach genoemd.

Ik heb het altijd lastig gevonden om te begrijpen wat deze "kwaliteit van leven" precies inhoudt. Het is wel belangrijk, maar het is heel moeilijk om onder woorden te brengen wat daarmee wordt bedoeld. Dat is tot dat ik een bril kreeg. Hiermee kan ik heel direct hoe goed ik mijn wereld kan waarnemen. Met bril zie ik beter dan zonder bril. Het is maar een klein verschil, maar het is wel heel direct waarneembaar voor mij. Dat gaat niet om het geluk dat je krijgt van eten van een reep chocolade. Je kan dat moeilijk in geld uitdrukken. Het gaat om een waardevolle toestand, het vermogen om de wereld om je heen waar te nemen.

Je kan ingewikkelde boeken en artikelen lezen over begrippen als kwaliteit van leven. Luisteren naar colleges over wat geluk en welzijn in houden. Maar dat soort dingen kan je eigenlijk alleen begrijpen door het te ervaren.

Leave a Reply