GroenLinks Lokaal

Nadat ik op wikipedia een aantal artikelen had geschreven over GroenLinks wethouders in grote steden die op landelijke lijsten hebben gestaan (bv. Lenie Scholten, Saskia Bolten, Gon Mevis, Bart Eigeman) begon ik me af te vragen of er patronen zaten in hoe GroenLinks deelneemt aan colleges. Ik heb daarvoor even gekeken naar de samenstelling van de Colleges van B&W in de 25 grootste gemeenten

In alle 25 grootste gemeenten zit GroenLinks in de raad. Dat varieert van 1 zetel (Emmen) tot 7 (Amsterdam). GroenLinks zit 17 keer in het college. Bijna altijd met 1 wethouder. In twee gemeenten met twee wethouders (Nijmegen en Amsterdam).

Als GroenLinks in het college zit is dat altijd, ten minste in deze grote steden, met de PvdA. Naast de overlap die er is tussen het GroenLinks programma en het PvdA programma in het algemeen spelen hierbij een aantal factoren: de PvdA zit in al die grote steden in het college zeker na de verkiezingen van 2006 was het een macht waar je niet om heen kon. De PvdA kon GroenLinks uitnodingen om de balans tussen links en rechts in het college te bewaren. We regeren veel vaker met het CDA (11 keer) of de VVD (7 keer) dan met onze linkse broer SP (4 keer) of de groen/sociale ChristenUnie (3 keer). In totaal zitten we 12 keer in het college zonder de SP maar met het CDA en/of de VVD.

Er is een zeer zwakke relatie tussen hoe sterk we in deze steden zijn of we mee regeren (Pearson’s R 0.14). In sommige gemeenten staan we buiten het college als een van de grootste partijen (bv. in Utrecht). Soms regeren we mee als een kleinste fracties (bv. in Rotterdam). Hoe goed GroenLinks het heeft gedaan in de verkiezingen of de partij mee regeert lijken dus twee verschillende vraagstukken.

GroenLinks neemt vaak de milieu portefeuille op zich (10 keer) en/of gerelateerde "groene" portefeuilles als mobiliteit & verkeer of natuur/openbare ruimte. Daarnaast richten we ons vaak op integratie & emancipatie (6 keer) dan wel zorg & welzijn (5 keer). Gerelateerde "progressief-sociale" portefeuilles als onderwijs (4 keer) of cultuur (ook 4 keer) komen ook voor. Ik ben geen GroenLinks wethouder voor werk & inkomen tegen gekomen. Dat is toch zeer opvallend omdat die onderwerpen de kern vormen van onze sociale agenda. Daar speelt deelname van de PvdA waarschijnlijk weer een belangrijke rol: het is (ook) hun portefeuille.

Dus welke algemene patronen vallen het meest op? GroenLinks is de groen-progressieve bijwagen van de PvdA in centrum-linkse colleges. Een milieu partij die zich niet bezig houdt met de kern van linkse politiek (werk & inkomen). Een partij die liever regeert met rechtse partijen als de VVD en het CDA dan met de SP. 

Leave a Reply