Twijfelende basiscursus

DWARS organiseerde een basiscursus voor DWARS’ers. Ik had mij met mijn obligatory cursus Geschiedenis van GroenLinks en DWARS in het programma weten te wurmen. Wat opviel aan het hele programma is dat een basiscursus eigenlijk een aantal maanden te vroeg is voor GroenLinks. Midden in project 2008 is GroenLinks nog erop zoek naar zichzelf en dat laat de cursisten met een boodschap van een zoekende, twijfelende partij over.

Ik zelf had lang getwijfeld hoe ik mijn cursus moest invullen. Een dag van te voren bleek dat wat ik mij voorgenomen had: een slicke powerpoint presentatie met campagne posters en een groepsactiviteit met verkiezingsfimpjes technisch niet mogelijk was. Dus had ik me voor genomen om maar gewoon mijn verhaal te doen zonder lichtbeelden en met een interactieve groepsactiviteit over verkiezingsslogans. Zet de letters gekoppeld aan iedere verkiezingsslogan in de goede volgorde van 1989 naar 2006 en je krijgt een belangrijk thema voor GroenLinks

"Groei Mee! GroenLinks" (n) –
"GroenLinks Kies voor een nieuw evenwicht" (o) – "GroenLinks voor de
verandering" (d) – "GroenLinks komt eraan" (m) – "GroenLinks telt voor twee" (e) – "Knokken voor wat kwetsbaar is" (e) – "GroenLinks of laten we het zo?" (e)

De volgende ochtend bleek dat de techniek mij toch niet helemaal verlaten had en dat ik de campagnefilmpjes van 1989 (op genomen in een trein) en 2006 (op genomen in een hybride auto) wel kon vergelijken samen met de cursisten. Mijn eigen verhaal eindigde met een GroenLinks in debat over de links-liberale koers van Halsema, de partijdemocratie en de laatste
verkiezingscampagnes.

En toen was er ruimte voor vragen vanuit de cursisten, veel vragen. Sommigen kon ik
met een soort wetenschappelijke zekerheid beantwoorden: staan we het
dichtst bij D66 of de SP? Juiste antwoord: we staan het dichtst bij de
PvdA. Anderen waren een stuk moeilijker om wetenschappelijk te beantwoorden: wie moet Femke opvolgen? Tof of Kathalijne? Ik heb daar geprobeerd om genuanceerd te zijn en beide zijden van het verhaal te belichten om vervolgens mijn voorkeur uit te spreken. Bij sommige vragen moest ik meer twijfelen: waarom is er bij DWARS zo’n debat over voorzitterspost geweest? Als mede-vormgever van de huidige structuur met een voorzitter heb ik uiteen proberen te zetten hoe DWARS heeft gezocht naar het verenigen van externe transparantie met een vlakke verdeling van de macht binnen het bestuur.

Het verhaal van Jaap de Bruijn over de strategie van GroenLinks ‘s middags was gevuld met twijfel, met zoeken en denken over verkiezingscampagnes: de slogan, de thema’s en de strategie. Een opvallende vraag was wat de deelnemers naast milieu/klimaat als tweede thema met GroenLinks associeerden. Daarover was geen eenduidigheid: gelijke kansen? open samenleving? individualisme? emancipatie? privacy bescherming?

Ook de kiezers van GroenLinks waren volgens de Bruijn twijfelaars: mensen die aan groene, progressieve en sociale politiek hechten en dus met hun hart GroenLinks willen stemmen, maar die voortdurend door peilingen aan twijfelen gebracht worden over een strategisch stem, een stem vanuit het hoofd, voor de PvdA.

GroenLinks twijfelt en zoekt en misschien is dat in vergelijking met het stellig weten en autoritair opleggen van Marijnissen en Wilders, Balkenende en Rouvoet wel mooi: een partij die open staat, kritisch is naar zich zelf, een partij die zoekt naar oplossingen en die niet pretendeert gevonden te hebben in de gefaalde linkse of rechtse ideologieen van de vorige eeuw of orthodoxe interpretaties van het Christendom.

Leave a Reply