Kunduz in Perspectief I

Ik heb geen gemakkelijk oordeel klaar over de keuze van GroenLinks om in te stemmen met de politietrainingsmissie naar Afghanistan. Ik hoop dat de missie de situatie in Afghanistan verbeterd, ik twijfel of de toezeggingen die de kamerfractie heeft afgedwongen het verschil gaan maken, maar de mensen die ik heb gekozen om een geinformeerde keuze te maken denken dat wel. Ze werken daarbij binnen de ruimte die ons verkiezingsprogramma hen geeft. Zo werkt een representatieve democratie. En toch maak ik me zorgen: wat betekent de controversiele keuze voor de politiemissie naar Kunduz voor GroenLinks?

PSP2

Begin 1999, eind 2001 en nu in begin 2011 heersten er in GroenLinks harde discussies over oorlog en vrede. In alle discussies was de fractie sterk verdeeld. De centrale vraag was in 1999 of 2001 of GroenLinks mede-verantwoordelijk moet zijn voor militair, humanitair ingrijpen. Dat is nu anders: het gaat om een trainingsmissie, nog steeds beargumenteerd vanuit humanitair perspectief

In 1999 en 2001 stroomden leden uit volgens de media. Met name oud-CPN'ers en oud-PSP'er vertrokken: dit waren partijen die zich jarenlang hadden verzet tegen de NAVO. Marcus Bakker (oud CPN-leider), oud PSP-voorzitter Mazeland, oud PSP-senator Jaap Vogt verlieten de partij in 1999. Oud PSP-voorzitter Saar Boerlage verliet de partij in 2001. Opvallend genoeg daalde in 1999 en 2001 het ledenaantal van GroenLinks niet: een toename van 34 leden en 723 leden (bij een gemiddelde stijging van 266 leden per jaar). Overigens 1999 was voor GroenLinks een topjaar electoraal, en in 2002 haalde GroenLinks een relatief goede score (tijdens op de opkomst van Fortuyn). Verantwoordelijkheid nemen hoeft niet vertaald te worden in electorale neergang of ledenverlies.

Toch dreigt er gevaar nu. De discussie binnen GroenLinks dreigt te verzuren: Karel van Broekhoven op Radio 1 en bij de VARA met dreigende taal over moties op het congres. Leden die hun lidmaatschap op zeggen. Kiezers die niet begrijpen waarom hun partij "deze oorlog" steunt. Afhakende campaigners. En dat een maand voor de verkiezing van de Eerste Kamer. Ik hoop dat het goed afloopt maar ik heb er een hard hoofd in.

Leave a Reply