Hoe zo linker bovenhoek?

Het electorale verlies van GroenLinks valt volgens veel mensen terug te brengen in onze extreme positie. In de "linkerbovenhoek" zitten nu eenmaal weinig kiezers. GroenLinks moet naar het centrum want daar zitten de kiezers. Echter dit gaat uit van een vrij ingewikkelde theorie over kiesgedrag: kiezers berekenen heel precies de afstand tussen hen en alle partijen op alle politieke vraagstukken en gaan dan stemmen voor de partij die het dichtst bij ze staat. veelste ingewikkeld voor kiezers. Ik wil hier kort een andere theorie over kiesgedrag uiteen zetten en vervolgens uitleggen hoe die ook een weinig rooskleurig toekomst beeld schetst voor de electorale toekomst van GroenLinks.

Wat als kiezers niet stemmen primair op basis van hun positie in het politieke spectrum maar vanwege hun voorkeur voor een bepaald issue. Kiezers die gaan voor het gezin kiezen voor de ChristenUnie. Kiezers die tegen de Islamisering zijn kiezen voor de PVV. Deze theorie verklaart heel goed waarom extreme partijen het goed doen: kiezers gaan voor die partij die zich het meest voor een bepaald issue in zet.

Voor GroenLinks is dit heel lastig. De partij staat namelijk wel extreem op veel issues maar op bijna alle issues is er een partij extremer.

  • Neem het thema "solidariteit": de SP is duidelijk de partij zich het meest inzet voor een eerlijke verdeling van inkomen en een sterke rol voor de overheid in de economie. GroenLinks is een goede tweede.
  • Neem het thema "open samenleving": D66 is duidelijk de partij die het ‘t meest op neemt voor een samenleving die open staat voor al haar burgers en die over de grenzen durft te kijken. GroenLinks is misschien #2, maar dit is echt het thema van D66.
  • Neem het thema "milieu": daarbij dreigt de Partij voor de Dieren GroenLinks in te halen. Deze partij heeft nog extremere ideeen dan GroenLinks over de noodzaak van een groene, duurzame en diervriendelijke samenleving.

Het probleem dat dit voor GroenLinks schetst is niet dat de partij te extreem is, maar dat ze niet extreem genoeg is. Als we aan alle kanten worden ingehaald, stemt er straks niemand op de partij die op alle thema’s het op een na meest extreem is. Om meer kiezers te trekken moet GroenLinks laten zien dat het de partij is die zich in zet voor een groene, sociale, open samenleving. Groener, linkser, opener!

One thought on “Hoe zo linker bovenhoek?

  1. Pingback: 725 and counting | Geen Vrijheid zonder Gelijkheid

Leave a Reply