Ik ben een Bassist

Mijn keuze voor nummer twee staat vast. Er was een lange tijd van overdenking nodig. Maar uiteindelijk forceerde een kandidaat een oplossing. Mijn eerste keuze voor nummer 2 is: Bas Eickhout.

Bas is een groene kandidaat, dat balanceert mooi met de linkse lijsttrekker Judith Sargentini. Hij maakt een grote indruk op mij toen we samen in het panel beginselen van project 2008 zaten. Hij zit
vol goede ideeen, scherpe analyses van de partij en haar idealen.

Maar ook Niels van den Berge is een groene kandidaat, die op mij in de tijd dat we samen bij DWARS zaten. De reden dat ik nu voor Bas kies is dat Bas alleen maar kandidaat is voor blok 2, en niet voor hogere blokken. Omdat ik vind dat Bas zeker op de lijst moet staan, dwingt hij mij nu om te voorkomen dat hij van de lijst afglijdt, net als dat twee jaar voor de Senaatslijst gebeurde met Arie van den Brand. Daarom zal ik op het congres de eerste keuze maken voor Bas, gedwongen door Bas’ keuze. Ik moet het erkennen: ik ben Bas-sist geworden.

Leave a Reply