Ervaring meten

Mijn stemwijzer maakt al weer wat los. Een belangrijke vraag, bijvoorbeeld wordt opgeroepen door Harmen Binnenma is die van ervaring. Ik denk dat het centrale vraagstuk bij de keuze voor een nieuwe lijsttrekker inderdaad de keuze is voor een ervaren of een onervaren kandidaat, waarbij geldt dat de meer onervaren kandidaten zich kenmerken door hun idealisme.

Maar laten we die ervaring dat begrip ervaring eens uitwerken. Het gaat natuurlijk om politieke ervaring die je verkrijgt door als politicus of medewerker mee te lopen in een raad, een parlement of een college. Dit zal ik "politiek actief" noemen. Maar het gaat ook om Europese kennis ervaring, die je kan krijgen door in allerlei Europese projecten en Europese organisaties actief te zijn.

Laten we eens kijken naar de ervaring van de verschillende kandidaten:

  • Tineke Strik is al zo’n twaalf jaar politiek actief. Tussen 1997 en 2001 als medewerker van de kamerfractie. Tussen 2002 en 2006 als wethouder in Wageningen en sinds 2007 als senator. Aan de laatste twee functies heeft zijn een Europese component toegevoegd door de actief te zijn in de Raad van Europa, eerst als plv. lid van het congres van lokale overheden en nu als lid van de Raad zelf.
  • Alexander de Roo is al sinds 1982 politiek actief. In de eerste drie jaar als duo-raadslid, vervolgens 14 jaar als fractiemedewerker en daarna vijf jaar als Europarlementarier. In de laatste 10 jaar was de Roo niet politiek actief, zoals hierboven gedefinieerd. De periode als Europarlementarier en medewerker had natuurlijk een Europese component.
  • Judith Sargentini is sinds 1999 actief in de Amsterdamse politiek. De eerste drie jaar als duo-raadslid, de laatste drie jaar als fractievoorzitter, daartussen was ze gewoon raadslid. Daarnaast werkt ze sinds 2007 als lobbyist bij de Europese federatie van progressieve ontwikkelingsorganisaties.
  • Niels van de Berge is sinds twee jaar beleidsmedewerker van de Europese fractie. Daarvoor was hij duo-raadslid in Wageningen (ongeveer een jaar?).
  • Bas Eickhout heeft geen politieke ervaring zoals hierboven gedefinieerd. Wel heeft zijn baan als milieuonderzoeker die hij al 10 jaar heeft, een sterke Europese component.

Je zou op basis hiervan maten van Europese en politieke ervaring kunnen formuleren. Laten we Europese ervaring definieren als aantal volle arbeidsjaren dat iemand zich met Europese vraagstukken bezig houdt: Judith’s werk in de Europese ontwikkelingssamewerking edlt, Niels’ en Alexanders’ werk voor (en in) de Europese fractie. Bas’ zijn werk als milieuonderzoeker geldt dan ook, maar niet de volle tien jaar een wilde schatting is dat de helft zijn werk een sterke Europese component heeft. Het werk van Tineke als fractiemedewerker, wethouder en Senator heeft ook altijd een Europese component gehad. Dit tel ik wel mee maar veel minder sterk dan het werk van de anderen.

Politieke ervaring definieren we als volle arbeidsjaren dat iemand actief is geweest als lid van een raad, college of parlement of medewerker als medewerker van een kamerfractie. Duoraadsleden besteden natuurlijk minder tijd aan hun raadslidmaatschap dan fractievoorzitter hier houden we dan ook rekening mee. Senatoren werken ook niet voltijds.

We kunnen deze maten dan bij elkaar op tellen als maat van Europese plus politieke ervaring. Ervaring in het Europarlement telt dan inderdaad dubbel, want daar draait het toch om. Hier onder een staatje:

  • Tineke – 9 punten politieke ervaring – 1 punt Europees – samen 10 punten
  • Alexander – 17 punten politieke ervaring – 17 punten Europees – samen 34 punten
  • Judith – 5 punten politieke ervaring – 1 punt Europees – samen 6 punten
  • Niels – 2 punten politieke ervaring – 2 punten Europees – samen 4 punten
  • Bas – 0 punten politieke ervaring – 5 punten Europees – samen 5 punten

Zo ontstaan er twee groepen: de sterk ervaren Alexander (niets voor niets is zijn slogan "Een beetje ervaring kan ook geen kwaad") en de rest. Daarbinnen is dan weer onderscheid te maken tussen de bes wel ervaren Tineke van groen tot groener: Judith, Bas en Niels.

Leave a Reply