GroenLinks Prisma op Sport

Een van de manieren om GroenLinkse ideeen te ontwikkelen is het GroenLinks Prisma, door te kijken naar gestileerde ideaalposities vanuit een groen-duurzaam, rood-sociaal en blauw-vrijzinnig perspectief kunnen de positie van GroenLinks expliciteren. Ik heb dit eerder al gedaan voor kunst, democratie, milieu en gezondheid.

  • Groen: in het groene perspectief staat het ideaal van een gezond leven in balans met de natuur centraal. En hoe kan dat beter dan door buitensport en recreatie in de natuur? Spelen in groene speelplekken voor kinderen, fietsen door prachtige polders, en wandelen door natuurgebieden. Friluftsliv, recreatie in de vrije natuur, is een prachtige manier om behoud van het landschap en gezonde ontspanning met elkaar te verenigen. Het gaat hier dus om individuele sport en ontspanning in de vrije natuur. Dat betekent meer groene speelruimte in de openbare ruimte, meer fiets- en wandelpaden in de vrije natuur.
  • Rood: in het rode perspectief staat maatschappelijke solidariteit en participatie in de samenleving centraal. Iedereen moet de kans krijgen om te participeren in alle aspecten van de maatschappij. En dat betekent ook dat iedereen moet deel kunnen nemen aan sport. Natuurlijk is sport een goede manier om te ontspannen na een harde dag werken, maar het is ook een goede manier om contacten te leggen en te onderhouden. Iedereen moet dus de kans krijgen om lid te zijn van een sportvereniging. Als mensen dat niet kunnen moet de overheid bijspringen. Sport is ook een manier om mensen te verbroederen en het kan dus bijdragen aan integratie.
  • Blauw: in het blauwe perspectief staan emancipatie en vrijheid centraal. In dat perspectief moet de overheid zich niet bemoeien met sport, net zoals zich niet moet bemoeien met kunst. Dat is onderdeel van de civiele samenleving. Toch kan sport een belangrijke rol spelen in de maatschappij, en dan met name als topsport. Topsport is een prachtig voorbeeld van persoonlijke ontwikkeling, van het beste uit jezelf halen, je talenten gebruiken. Het laat zien  dat je door inzet en training de top kan bereiken kan komen. In die zin is topsport het visitekaartje van een liberale samenleving. Daarnaast kunnen topsportwedstrijden (denk Olympische Spelen) zijn goed voor de werkgelegenheid en de reputatie van een land of gemeente.

Ik denk dat het blauwe en rode perspectief al genoeg zijn vertegenwoordigd in de landelijke en de lokale politiek. De amateur en profsport clubjes hebben algenoeg vertegenwoordiging. En daarom heb ik meer sympathiek voor het groene perspectief: de ongebonden speler, sporter of beweger. En juist daar kan de overheid veel voor betekenen: zorg voor goede fietspaden vanuit steden naar de natuur, zorg voor groene speelplekken in de stad,  en zorg zo voor een gezonde, ontspannen maatschappij. "Lekker leven" noemde GroenLinks Amsterdam dat vier jaar geleden. 

Leave a Reply