Homo peiling is gay

Volgens de laatste "peilingen" van gay.nl en gk.nl zouden homo’s vaker op rechtse partijen stemmen. Aldus rapporteert NOVA, die zonder blikken of blozen de data rapporteert. Over de status van deze "peilingen" valt weinig feitelijk vast te stellen, maar destemeer te betwijfelen.

Gay.nl heeft een peiling uitgezet onder haar 2,500 leden. Hoeveel daarvan gereageerd hebben weten we niet. De vraag is of deze groep gezien kan worden als een "random sample" van homo’s. Dat is zeker niet het geval alleen leden van gay.nl zijn benaderd, bij een normale random sample zou je uit alle homo’s een steekproef trekken en die benaderen. Misschien is het dan een "representative sample". Gezien dat gay.nl met name een grote contact advertentie is, lijkt mij dit niet het geval: de groepering homo’s die hier zit is jonger, vaker single, en actiever op het internet, dan de gemiddelde homo. Daarnaast is de site met name gericht op mannen.

Van de sample van gk.nl weten we minder. We  weten dat het totaal 1186 stemmers zou zijn. Dat lijkt heel aardig, maar opnieuw weten we niets van de manier waarop de steekproef is bereikt. Volgens gk.nl zouden deze homo’s ouder zijn dan de homo’s van gay.nl. Dus zeggen NOVA, gay.nl en gk.nl dat omdat zo jonge en oude homo’s vertegenwoordigd zijn we een goed beeld hebben van de stemvoorkeuren van alle homo’s.

Dat lijkt me onzinnig. Beide peilingen zijn uitgezet op het internet, op plekken waar veel singles komen (ze staan op sites waar dating en profielen een belangrijke rol spelen), en met name homo mannen komen. Alhoewel geen van de "peilingen" rapporteren welk percentage vrouwen hun voorkeur heeft doorgegeven, lijken me gezien de male-bias van beide sites dit geen heel hoge percentages.

Wat met name opvalt in de uitslagen is de hoge fluctueringen in de peilingen in de laatste maanden. Ik denk op basis daarvan dat je kan twijfelen aan de betrouwbaarheid van de peilingen. Natuurlijk is een peiling bedoeld om veranderingen in voorkeur te meten en zijn er, alhoewel kleinere, fluctuaties in voorkeuren bij andere peilingen geweest. Zulke sterke fluctuaties kunnen ook aangeven dat de verschillende peilingen over tijd niet te vergelijken zijn qua sample, dat deze dus zo slecht getrokken wordt dat ze drie keer een volslagen andere en onvergelijkbare groep beschrijven.

Leave a Reply