Babylon 5: 6 major races

Op advies van Ewoud Klei ben ik maar eens naar Babylon 5 gaan kijken. Babylon 5 is een science fiction serie uit de tijd van Star Trek Deep Space Nine. Ik wil nu op een aantal punten terug kijken naar Babyblon 5. Een analyse van de complexe politieke relaties in Babylon 5.

Babylon5

Goede social science fiction wordt gedreven door de volkeren die er leven. Er zijn zes grote volkeren in Babylon 5. De Minbari, de Centauri, de Narn en de mensheid, als jonge volkeren en de oudere volkeren de Vorlons en de Shadows.

Het idee van oude en jonge volkeren is fascinerend. De oudere volkeren zetten de jongere volkeren in voor hun eigen doelen. De Vorlons hebben op verschillende werelden ingegrepen en zo de loop van hun geschiedenis bepaalt. Zo hebben ze op verschillende werelden de ontwikkeling van mensachtigen en daarbinnen dan weer van Telepathen gestimuleerd. Ze hebben ook verschillende profetieen over de komende oorlog uit gezet. De Vorlons treden op als een beschermer van de jongere volkeren. Op een moment in het eerste seizoen vernietigen ze geavanceerde technologie omdat de jongere volkeren er nog niet klaar voor zijn. De Vorlons streven naar een geordend universum gekenmerkt door samenwerking en recht. De Minbari zijn de trouwste bondgenoten van de Vorlons.

De Shadows geloven anders dan de Vorlons in chaos, evolutie en verandering. Ze manipuleren de jongere volkeren ook. Ze spelen in op de behoeften van ambitieuze individuen binnen de jongere volkeren. Ze bieden aan hun macht in te zetten ten behoeve van andere volkeren, in ruil waarvoor ze ze later zullen inzetten, als pionnen. De Shadows zijn een grote dreiging aan het begin van de serie, waartegenover de andere volkeren een alliantie moeten vormen. Maar ondertussen breiden ze hun macht uit over de mensheid en de Centauri.

Het is het centrale conflict tussen de Shadows en de Vorlons dat de serie drijft, de oorlog tussen orde en chaos, waarin alle jongere volkeren uiteindelijk als een pion worden ingezet. Het is dus geen strijd tussen "goed" en "slecht", maar tussen de chaos van verandering en de stabiliteit van orde. En beide kanten zijn uiteindelijk moreel laakbaar: zowel de Vorlons en de Shadows manipuleren andere volkeren. De Vorlons doen dat tegen hun wil, terwijl de Shadows juist inspelen op de ambities van anderen. De Vorlons vernietigen uiteindelijk alle planenten die in contact zijn gekomen met de Shadows, de Shadows gaan ook over lijken. In de uitwerking valt het soms wat tegen want de Shadows zijn soms wel heel erg de kracht van "chaotic evil" die gestopt moet worden.

Waar de oudere volkeren bijzonder interessant zijn, zijn de jongere volkeren minder divers. De Minbari zijn een samenleving van oude rituelen en tradities. Ze zijn verdeeld in drie kastes: de Warriors (die vechten) de Workers (die werken) en de Religious Caste (die bidden). We zien het meeste van de laatste kaste, omdat Delenn, de ambassadeur op Babylon 5, van deze kaste is. En daarmee zien we de Minbari van hun spirituele, mystieke kant. Ze geloven in reincarnatie en zijn pantheistisch. Maar de kaste zijn uiteindelijk meer etnische groepen, lidmaatschap is erfelijk en de Religious Caste hebben de rangers ontwikkeld: een eigen leger met een eigen ruimtemacht. De verschillende kaste zijn vertegenwoordigd in de Grey Council, de hoogste macht binnen de Minbari. De Minbari met hun tradities en spiritualiteit zijn een bondgenoot van de Vorlons. De Minbari voerden tot vlak voor het begin van de serie een bloedige oorlog met de mensheid.

De Centauri hadden vroeger meer macht dan nu. Ze worden geregeerd door een keizer, die gekozen wordt door de Centaurum, waarin alle aristocratische huizen zijn vertegenwoordigd.  Ook deze samenleving wordt beheerst door oude rituelen en tradities. Vrouwen moeten hun hoofd scheren en mannen dragen hun haar in een kam op hun hoofd. De Centauri geloven in een pantheon met 49 goden. De Centauri zijn geobsedeerd met macht en rijkdom, maar hun macht gaat steeds verder achteruit vanwege hun interne conflicten, de ambitie van leiders maar bovendien de zelfgenoegzaamheid van de Centauri. De Shadows spelen hier naadloos op in: ze beloven de macht van de Centauri te herstellen. Als de Shadows zijn verdreven vallen de Centauri keizers prooi aan de Drakh, een soort mini-Shadow.

De Narn zijn jarenlang beheerst door de Centauri. De Centauri zien de Narn als minderwaardig en onbetrouwbaar. Toch zien ze zich zelf als een volk dat beheerst wordt door een oude code, tradities en rituelen, vastgelegd in het boek van G'Quan. In de borsten van de Narn kloppen twee harten: die van de krijger, die zich zelf bevrijdde van de Centauri, en die van de priester van hun eigen eeuwenoude spirituele cultuur. De Narn worden geregeerd door de Kha'Ri, een raad waarin de leiders van de verschillende families in vertegenwoordigd zijn.

Er zijn dus grote gelijkenissen tussen de Minbari, de Centauri en de Narn: volkeren die hierarchisch, autoritair en conservatief zijn, met een oude religieuze traditie. Allen worden ze geregeerd door een raad van ouderen en dus niet door het volk. De Minbari zijn religieuzer, de Centauri zijn politieker en de Narn zijn meer krijgers. Maar fundamentele verschillen tussen hun culturen zijn er niet.

De Mensheid is de jongste van alle volkeren: zij worden gekenmerkt hun interne diversiteit, hun tolerantie en hun vermogen om gemeenschappen te bouwen. De Mensheid vervalt steeds verder in een autoritaire, repressieve dictatuur. De Shadows versterken de macht van de autoritaire president, die aan de macht is gekomen door zijn voorganger te vermoorden met hun van de Shadows. Het zijn de militairen van Babylon 5 die uiteindelijk ingrijpen tegen de dictatuur -in een soort Turkse move- en een burgeroorlog voeren om de democratie te herstellen.

De kracht van Babylon 5 zit in de politieke intrige en de complexe relaties tussen de voormalige kolonie Narn en de kolonisator Centauri, tussen de Minbari en de mensheid. De onderlinge relaties worden gekenmerkt door wantrouwen. Dat moet overwonnen worden om uiteindelijk levend uit de oorlog tussen de Shadows en de Vorlons te komen. Maar de volkeren zelf zijn eigenlijk allemaal meer historische soms bijna middeleeuwse culturen, gekenmerkt door aristocratie, religie en traditie, dan echt futurische werelden.

Leave a Reply