Het Huis van de Geschiedenis

De SP en met name Jan Marijnissen willen een huis van de geschiedenis, gewijd aan de geschiedenis van Nederland. Een plaats waar jong en oud in gezins- of groepsverband (er worden bij de SP natuurlijk geen individuele kaartjes verkocht) op een ontspannen, plezierige wijze kennis kan nemen van de geschiedenis van ons volk, ons land en ons zorgvuldig gekozen democratische systeem. Ik denk dat voor iemand die links is en zeker voor een socialist zo’n museum een onheilspellende, ongelukkige plaats zou zijn. Immers de geschiedenis van Nederland is niet iets om trots op te zijn.

Zaal 1: waarin we kunnen laten zien waar Nederland in de Gouden Eeuw rijk van is geworden: slavenhandel in Afrika, onderdrukking in de Oost en walvisjacht in de Noordelijke IJszee. Nee dat levert mooie plaatjes op geketende slaven in Nederlandse boten, kannonen in Nederlands Indie en rottende walvislijken met spiezen in hun hoofd.

Zaal 2: waarin we laten zien hoe Nederland in de 19e eeuw omging met haar arbeiders: honger, ziekte, verschrikkelijke levensomstandigheden, armoede, bouwvallen, verschrikkelijke arbeidsomstandigheden, lage lonen, alcoholisme en dienstplicht. Fijn leuk voor het hele gezin!

Zaal 3: waarin de zwartste pagina van de Nederlandse geschiedenis wordt getoond. De Tweede Wereldoorlog. Hoe wij Joden die uit Duitsland vluchtte terug stuurde. Hoe Nederland het laagste percentage overlevende, teruggekeerde en geredde Joden het laagste van Europa werd door onze gezagsgetrouwe bevolking en perfecte administratie.

Ik hoef wil niet naar het ene Huis van de Geschiedenis. Daarom kom je nooit vrolijk vandaan. Meerdere kleine musea gewijd aan een van deze verschrikkingen is voor mij genoeg: het tropenmuseum over onze voormalige kolonien, het Anne Frankhuis, voormalig kamp Westerbork en het Joods Historisch Museum voor de Shoah.

Het punt dat ik wil maken, is dat de Nederlandse geschiedenis, anders dan de SP gelooft, helemaal niet mooi, zegenrijk of prijzenswaardig is: 500 jaar kolonialisme, dierenleed, kapitalisme, protestantisme en nationalisme moet je niet vieren, maar na afschaffing herdenken.

Leave a Reply