Fractieleider in de media en jonge Kamerleden in de Kamer?

De NRC heeft in samenwerking met Maarten Marx een mooie data set online gezet. Van alle kamerleden, van het laatste jaar de deelname aan plenaire parlementaire debatten, inclusief woordgebruik, en deelname aan radio en televisie programma's en mentions in de NRC. Leuke data om naar te kijken. Op advies van Liesbeth van Tongeren ga ik eens kijken naar de positie van GroenLinks.

Rplot

De activiteit van kamerleden hangt sterk af van hun lidmaatschap van een fractie: leden van kleine fracties zijn aanzienlijker actiever. Een SGP'er doet 60 debatten, een PvdD'er doet er 40. PvdA'er of een VVD'er doet er gemiddeld maar een stuk of 10. De andere partijen liggen tussen die twee extreme. Wat opvalt is dat er een aantal partijen minder doen zijn dan andere ongeveer even grote partijen. Een PvdD'er zit ver onder een SGP'er. Een CDA'er doet meer dan een PVV'er, een PvdA meer dan een VVD'er en een D66 doet meer dan een GL'er. De SGP loopt alle debatten af, de PvdD is selectiever. De PvdA zal als oppositiepartij aan meer debatten mee doen dan de VVD. GroenLinks is (net iets) minder actief dan D66. Dat lijkt zo omdat Niels van den Berge niet in de data set is die voor een aantal maanden lid was van de Kamer in plaats van Mariko Peters.

Rplot2

Deze figuur is gebaseerd op een multidimensionale schalingsanalyse van de data over debat en mediadeelname. De zwarte lijnen geven weer hoe bepaalde onderwerpen samenhangen met het model.

Wat weten over de GroenLinks Kamerleden? Er is data verzameld over de deelname van kamerleden aan plenaire parlementaire debatten, aan radio-programma's, TV-programma's en mentions in de NRC. Ik heb de patronen hierin geanalyseerd en dat leidt tot het figuur hierboven. De lijnen geven weer wat bepaalde kamerleden in meer of mindere mate doen: Sap verschijnt veel in het NRC en op de radio. Klaver, Van Gent en Dibi spreken veel in de Tweede Kamer. Sap en Dibi komen relatief vaak op de televisie. 

Er zijn vier clusters waarneembaar: Sap komt met name veel in de media in is relatief inactief in de kamer. Er staan maar 13 debatten op haar naam. Daarmee is het een-na-minst-actieve kamerlid. Alleen als het Chefsache is komt Sap naar de kamer. Sap verschijnt wel veel in de media: in het NRC, op de radio en de televisie is Sap het meest geziene kamerlid. Het tweede cluster wordt gevormd door Klaver en Voortman, deze zijn het actiefst in de kamer beide hebben 38 debatten op hun naam en daarmee zitten ze in de top 10 meest actieve kamerleden. Van Gent en Dibi zitten er tussen in: relatief veel kamerverschijningen en relatief veel verschijningen in de media. Daarnaast  zijn er kamerleden die weinig actief zijn in de Kamer en in de media: El Fassed, Braakhuis en Van Tongeren zitten daartussen, ook Grashoff (pas sinds kort Kamerlid) en Peters (lange tijd uit de Kamer door zwangerschap en ziekte). Er is geen relatie tussen de activiteit in de kamer en de activiteit in de media: er zijn kamerleden met veel media aandacht en weinig activiteit in de Kamer (Sap), met veel activiteit in de Kamer en de media (Dibi, Van Gent), met veel activiteit in de Kamer maar weinig in de media (Klaver, Voortman), met weinig activiteit in de Kamer en de media (de rest). Alleen als we Sap als fractievoorzitter buiten beschouwing laten is er een matige relatie waarneembaar tussen activiteit in de media en in de Kamer, waarbij met name televisie-optredens samenhangen met optredens in de Kamer.

Wat opvalt dat is aantal mediaverschijningen afhankelijk lijkt te zijn van eerder lidmaatschap van de kamer: Sap, Van Gent en Dibi waren alle drie al lid van de kamer en krijgen relatief veel media aandacht. Voor activiteit in de kamer is ervaring minder van belang: Klaver en Voortman doen veel debatten terwijl ze nieuwe kamerleden zijn. De meest actieve kamerleden zijn Klaver, Voortman, Dibi, Van Gent en Braakhuis. Twee ervaren rotten (Dibi en Van Gent) en drie kamerleden met relatief zware hervormingsagenda's: financien, sociale zaken, onderwijs en volksgezondheid. Naast ervaring lijkt dus ook de portefeuille heel belangrijk: dat is een Kamerlid zijn allerlei belangrijkste bezit.

2 thoughts on “Fractieleider in de media en jonge Kamerleden in de Kamer?

  1. Niet alleen Niels vd Berge (vervanger van Mariko Peters) ontbreekt in het overzicht, ook Femke Halsema mist, hoewel zij pas in december jl de kamer heeft verlatenn. Dat soort bewegingen maakt deze analyses heel oppervlakkig. Jolanda Sap zou waarschijnlijk een veel minder uitgesproken positie hebben ingenomen als Femke Halsema pas in maart of april was opgestapt. en ook in andere partijen vertekenen mutaties in de fractie het beeld.

  2. bij herlezing vind ik bovendien de verantwoording van de gehanteerde data onvoldoende. dat betreft primair het ontbreken van de kamerleden die in de loop van de beschouwde periode zijn vertrokken. maar ook de specifieke positie van Gerdi Verbeet wordt niet genoemd, hoewel zij als kamervoorzitter niet of nauwelijks aan inhoudelijke debatten deelneemt maar wel regelmatig aan het woord is en uit hoofde van haar functie daarbij veel collegaas met name moet noemen. en dat zelfde geldt natuurlijk de ondervoorzitters van de kamer. als je verder gaat met dit onderzoek, wat me interessant lijkt, zou je daarmee rekening moeten houden.

Leave a Reply