U wordt genoemd …

Het kabinet komt er: in het regeer- en gedoogakkoord staan ook al voornemens over de ministers. Er komen minder ministeries: een ministerie van veiligheid en een ministerie van landbouw, economie en innovatie. En die worden gelijk verdeeld tussen het CDA en de VVD. De kranten speculeren al aardig over de verdeling: Verhagen wil of minister van Veiligheid worden of van Landbouw, Economie en Innovatie. Ook zouden en 8 staatssecretarissen komen. Tijd voor een klassieke speculatie dus:

 • Algemene Zaken: Mark Rutte (VVD) wil premier worden. Ik denk dat dat hem zeer kan beschadigen.
 • Binnenlandse Zaken: Maxime Verhagen (CDA), tevens vice-premier. Dit ministerie krijgt Integratie en Grote Stedenbeleid terug van VROM, maar verliest de politie aan "Veiligheid". Misschien wordt asiel en migratie hier ook aan toegevoegd. Wordt zo het ministerie van Antillianen (Koninkrijksrelaties), Asielzoekers (Migratie) en Allochtonen (Integratie).
 • Buitenlandse Zaken: Wim van der Camp (CDA), wordt uit Europa gehaald om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Hij krijgt als enige twee staatssecretarissen een VVD'er op Europa en een CDA'er op Ontwikkelingssamenwerking.
 • Financien: Jan-Kees de Jager (CDA), de stabiele factor. Krijgt een VVD staatssecretaris op belastingen.
 • Landbouw, Economie en Innovatie: Charlie Aptroot (VVD), afgewezen als kamervoorzitter, wordt minister van economie, net als Maria van der Hoeven. Krijgt een CDA staatssecretaris op Landbouw.
 • Defensie: Hans van Baalen (VVD) wordt uit Europa gehaald om minister van defensie te worden.
 • Veiligheid: Ivo Opstelten (VVD) wordt beloond voor zijn werk als informateur met het zware ministerie van Justitie en Politie. Krijgt een CDA staatssecretaris op politie.
 • Sociale Zaken & Werkgelegenheid: Edith Schippers (VVD), de #2 van de VVD wordt minister van SZW. Krijgt een CDA staatssecretaris voor werkgelegenheid & arbeidsmarkt.
 • Onderwijs, Wetenschap & Cultuur: Marja van Bijsterveld (CDA) nu al onder Rouvoet de eigenlijke minister van Onderwijs. Krijgt een VVD staatssecretaris op Cultuur en Wetenschap.
 • Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Rene Paas (CDA) moet het sociale gezicht van het kabinet worden.
 • Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu: Gerda Verburg (CDA), moet het groene gezicht worden van het kabinet. Ministerie wordt versterkt met Natuur van LNV. Krijgt een VVD staatssecretaris op huisvesting.
 • Verkeer en Waterstaat: Melanie Schultz-Van Haegen (VVD) collega staatssecretaris van Rutte in het Kabinet Balkenende II.

Atzo Nicolai wordt fractievoorzitter van de VVD fractie en Jack de Vries keert terug om leiding te geven aan de CDA fractie.

Er zitten hier wel een paar haken en ogen aan: het CDA moet naast een groen gezicht, een sociaal gezicht leveren. Naar ik begrijp wil Verhagen "super-minister" worden dan wel van veiligheid dan wel van Bedrijvigheid. Voor die laatste zullen ze dan de minister van Financien voor moeten inleveren: het is zeer onwaarschijnlijk dat het CDA als junior partner twee van de drie ministers krijgt uit de sociaal-economische driehoek. En veiligheid zou ze BZK kosten.

Leave a Reply