Mijn Voorkeursstem II

Natuurlijk wordt het GroenLinks. Maar wie van de 30 kandidaten? Wordt een groene idealist of een sociale hervormer? Ga ik op een vrouw stemmen of wordt het een homo, of een Marrokaan?

U verwacht van mij natuurlijk een goed onderbouwde analyse van de kandidaten: leeftijd, geslacht, seksuele orientatie, regionale binding. Het speelt allemaal een rol. Ik maak mij er makkelijk vanaf: ik had een mooie stemwijzer gemaakt voor de samenstelling van de lijst. Misschien dat die mij kan adviseren. Het bestaat uit twee delen: de kenmerken van de kandidaten en hun politieke profiel. Ik stem liever op een vrouw dan op een man. Bij gelijke geschiktheid, vind ik een diversiteit (ethnisch en sexueel) belangrijk.

Ik ben GroenLinkser omdat ik heel links en heel liberaal ben. En GroenLinks is de enige partij die vrijzinnige en sociale politiek met elkaar consequent verenigd. GroenLinks is in mijn ogen de enige echte liberale partij omdat vrijheid voor GroenLinks emancipatie uit armoede
en achterstelling betekent. GroenLinks is mijn ogen de enige linkse partij, omdat zij niet de gevestigde belangen verdedigt, maar streeft naar hervormingen die de mensen met de minste kansen het meest vooruit helpt. GroenLinks is voor mij de progressief-sociale hervormingspartij. Een partij met haalbare alternatieven voor de afbraak van de verzorgingsstaat enerzijds en behoudzucht van verworven rechten anderzijds. Ik voel me verbonden met de oude PSP (vanwege haar ondogmatisch linkse politiek) en met D66 (vanwege haar linkse liberalisme). En kom dus uit op GroenLinks.

Jolande_sap
Mijn eigen stemwijzer adviseerde mij op basis van dit verhaal Jolande Sap te stemmen. En zij sluit inderdaad naadloos aan bij mijn eigen GroenLinkse profiel. Sap is het gezicht van GroenLinks als progressief-sociale ideeenpartij. Als lid van verschillende programmacommissies formuleerde ze realistische alternatieven voor stilstand en afbraak. Toen ze nog geen twee jaar geleden in de Kamer kwam was ze als een vis in het water. Ze groeide snel uit tot het progressief-sociale gezicht van GroenLinks. Daarnaast is ze een belofte voor de toekomst. Zij is een van de weinige mensen op de lijst die Halsema terharertijd wil en kan opvolgen.

Echter als ik dan kijk naar mijn nummers #2 en #3 dan slaat de twijfel toe: waarom niet het jonge, DWARSe talent van Jesse Klaver, die mijn passie voor progressieve en sociale politiek deelt? Of Hann van Schendelen, een heel inspirerende vrouw met een sociaal hart? Of Paul Smeulders, die ik ken als een van slimste politieke analysten binnen Jong GroenLinks? En dan zeg ik nog niets over de twee namen die niet in de stemwijzer stonden: Kathalijne Buitenweg, die lijst duwt, en Halsema die de lijst trekt. Alle vijf vrijzinnig-linkse GroenLinksers, alle vijf top-kandidaten.

Het is een simpele vraag: vertrouw ik mijn eigen gevoel of mijn eigen advies? Weet u wat: ik slaap er nog een nachtje over!

Leave a Reply