Kerstvakantiepuzzel VI: PVV-kabinet

Deze formatie was de lastigste. Wat als de PVV de grootste wordt, maar geen bewindspersonen kan of wil leveren. Kan je een kabinet formeren van onafhankelijke rechts-conservatief-georiënteerde politici en bestuurders? Het kabinet bestaat uit alleen ministers om op het aantal bewindspersonen te reduceren ‘snijden in eigen vlees’.

 • Minister-President: Annemarie Penn, de eerste onafhankelijke burgemeester van een grote gemeenten (Maastricht) in decennia, zal ook een onafhankelijke voorzitter van het kabinet zijn.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Marco Pastors, oud- Leefbaar wethouder in Rotterdam.
 • Minister van Veiligheid en Justitie: Joost Eerdmans, Leefbaar wethouder in Rotterdam.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Derk-Jan Eppink, oud-Europarlementariër voor een Eurosceptische Belgische partij, ervaren Europees journalist en ambtenaar.
 • Minister van Defensie: Dick Berlijn, oud-commandant der strijdkrachten, VVD-georiënteerd.
 • Minister van Financiën: Merel van Vroonhoven, bestuursvoorzitter Autoriteit Financiële Markten, die keihard zal optreden tegen de banken.
 • Minister van Economische Zaken: Tex Gunning, CEO bij TNT en volgens sommigen een goede kandidaat als een onafhankelijke minister.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Steven van Eijck, eerder namens maar niet als lid van de LPF staatssecretaris van Financiën.
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Andreas Kinneging, hoogleraar rechtsfilosofie, prominente conservatieve denker.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Kees de Lange, oud-OSF Senator.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Frits van Bruggen, de directeur van de ANWB.

Leave a Reply