Kerstvakantiepuzzel VII: GroenLinks-kabinet

Het laatste kabinet, na de formaties van enkel PvdA’ersVVD’ersD66’ers en CDA’ers, SP’ers en rechtse onafhankelijken, nu een kabinet uit enkel GroenLinksers. Het kabinet bestaat uit even veel mannen als vrouwen.

 • Minister-President: Jesse Klaver, de jeune premier.
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Andrée van Es was eerder Kamerlid, zorgbestuurders, hoge ambtenaar en wethouder in Amsterdam.
 • Minister van Justitie: Kathalijne Buitenweg, voormalig delegatieleider en op dit moment lid van het College voor de Rechten van de Mens.
 • Minister van Defensie: Joost Lagendijk, voormalig Eurodelegatieleider en een van de meest realistische GroenLinksers op buitenlandterrein.
 • Minister van Buitenlandse Zaken: Bram van Ojik, voormalig fractievoorzitter in de Tweede Kamer en hoge ambtenaar bij buitenlandse zaken.
 • Minister van Financiën: Kees Vendrik, voormalig Kamerlid en op dit moment lid bij de Algemene Rekenkamer.
 • Minister van Economische Zaken: Bas Eickhout, Eurodelegatieleider en klimaatspecialist.
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: Ineke van Gent, oud-Kamerlid.
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Paul Rosenmöller, oud-partijleider en nu voorzitter van de VOraad.
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Linda Voortman, Tweede Kamerlid.
 • Minister van Infrastructuur en Milieu: Marijke Vos, senator, oud-Kamerlid en oud-wethouder.
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (wonen): Frits Lintmeijer, Senator en oud-wethouder in Utrecht.
 • Staatssecretaris van Justitie (immigratie): Tineke Strik, fractievoorzitter in de Senaat en oud-wethouder.
 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken (ontwikkelingssamenwerking): Judith Sargentini, Europarlementariër.
 • Staatssecretaris van Financiën (belastingen): Rik Grashoff, Kamerlid en voormalig partijvoorzitter.
 • Staatssecretaris van Economische Zaken (landbouw): Paul Smeulders, wethouder in Helmond
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (werkgelegenheid): Nevin Özütok, oud-Kamerlid en stadsdeelwethouder in Amsterdam.
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (cultuur en wetenschap): Ruard Ganzevoort, Eerste Kamerlid
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (care): Corinne Ellemeet, kortstondig Kamerlid en ontwikkelde zich toen tot een opvallende zorgwoordvoerder.
 • Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (verkeer): Lot van Hooijdonk, wethouder in Utrecht

Leave a Reply