Prognose Leiden

 Nu deRplot_2
raadsverkiezingen nog maar vijf maanden voor ons liggen, wordt het tijd voor weer een prognose. Ik heb op basis van 2006 gekeken of voor de Leidse gemeenteraad partijen het beter of slechter deden dan bij de landelijke Tweede Kamerverkiezingen. Dat percentage heb ik vervolgens vermenigvuldigt met het gemiddelde van de laatste peilingen. Toen heb ik vervolgens op z’n Maurice de cijfers iets aangepast om de lokale omstandigheden (Oostvlietpolder, RijnGouweLijn, ringwegen) beter te verwoorden. Dan wordt de uitslag als hiernaast:

  • Het CDA valt van 5 naar vier zetels. De landelijke trend (en ook al eerder de Europese trend) duiden eerder op drie zetels, maar ik denk dat veel kiezers het gedraai van het CDA op de Oostvlietpolder wel kunnen waarderen.
  • De PvdA valt van 10 naar 5 zetels. De landelijke trend duidt eerder op 4, maar dat lijkt me erg weinig, ook gezien de Europese uitslag.
  • De VVD valt van 6 naar 4.
  • GroenLinks gaat van 4 naar 5. De landelijke (en Europese) trend duiden op een betere uitslag, maar het GroenLinks potentieel wordt zeker beperkt door de lokale kwesties, waarop onze wethouder een prominente speler is.

GroenLinks is de enige partij in de coalitie die wint. Het college valt van een ruime meerderheid van 25 zetels naar 18 zetels, een minderheid.

  • De SP gaat van 7 naar 5 zetels. De landelijke (en Europese) trend duiden op een straffere afstraffing, maar ik denk dat de SP kan profiteren van haar standpunten op de polder en de trambaan.
  • De CU blijft op 2 zetels staan. Landelijk (en Europees) doet de partij het slechter, maar weer spelen de lokale kwesties in het voordeel van de CU.
  • D66 gaat van 2 naar 10 zetels. Een monster zege. Van een van de kleinste partijen naar de grootste. Landelijke trends laten zien dat zelfs 11 zetels mogelijk zou kunnen zijn.
  • De "onvrede"-partijen Leefbaar Leiden-Stadspartij Leiden Ontzet gaan van 3 naar 4 zetels. Op basis van de groei van de PVV landelijk. Natuurlijk kan de partij niet dat hele electoraat mobiliseren, daarom schat ik deze partijen iets minder in.

Binnen dit raamwerk wordt het makkelijk formeren. D66 neemt het initiatief. Zij kiest voor (gematigd) rechts, en tegen het bebouwen van de Oostvlietpolder en een minder flexibele houding op de RGL. Daarmee vindt de partij het CDA en VVD aan haar zijde: 18 zetels. Dan moet er dus een vierde partij bij de SP (5 zetels) is te links, Leefbaar Leiden (4 zetels) te rechts, GroenLinks (5 zetels) teveel voorstander van de tram, de PvdA (5 zetels) te regentesk. De ChristenUnie (2 zetels) is gematigd, een geen groot voorstander van bebouwen of de tram. Ze heeft in het verleden al laten zien dat ze op ethische thema’s flexibel is. Dat levert een krappe meerderheid op van 20 zetels.

Voor het eerst in 25 jaar een college zonder PvdA en GroenLinks. Alleen een goede uitslag voor GroenLinks op 3 maart kan dat nog voorkomen: werk aan de winkel dus.

Leave a Reply