Laatste Leidse Loodjes

De laatste loodjes van het Leidse verkiezingsprogramma. Vandaag heb ik de amendementen op het programma doorgevoerd en de laatste tekstuele aanpassingen gemaakt. Je bent dan uiteindelijk heel beperkt. Nieuwe creatieve ideeen kunnen er niet meer in er kunnen wat taalfoutjes en imperfecties uit en wat de leden hebben aangegeven dat erbij of af moet. Als je voor een zeventigste keer door dat programma heen loopt zie je hoe het beter zou kunnen. Misschien wel belangrijker dan de inhoud vind ik de balans van het programma: welke hoofdstukken zijn er, welke thema’s worden aan welke thema’s gekoppeld?

Het Leidse programma heeft nu 3 hoofdstukken met ieder vijf subhoofdstukken:

 • Groen
  • Klimaat – Het Nieuwe Leidse klimaat (over groene energie en energiebesparing)
  • Verkeer – Ruim baan voor de fiets (over fietsen, auto’s, bussen, treinen en trams)
  • Economie – Een EKOnomie voor de toekomst (over groene bedrijvigheid, ruimtegebruik, afval en toerisme)
  • Stadsnatuur – Gelukkig Groen (over stadsparken)
  • Stadsdieren – Een beestachtig goede stad (over huisdieren, wilde dieren en biologische landbouw)
 • Sociaal
  • Onderwijs en jeugd – Ontdek je talent (over onderwijs van creche tot universiteit, jeugdzorg, jongereninspraak tot sport)
  • Werk en inkomen – Werken aan solidariteit (werkgelegenheid, sociale zekerheid, schulden)
  • Zorg en welzijn – Een zorg minder (WMO)
  • Wonen – Iedereen woont samen in Leiden (bouwen, huren, kopen, kraken)
  • Mensen in de marge – Niemand op straat (dak- en thuislozen, verslaving)
 • Open
  • Bestuur – Een open gemeente (democratie, ambtelijke organisatie)
  • Veiligheid – Ruimte voor iedereen (toezicht, preventie, politie, coffeeshops)
  • Cultuur – Kunst van de stad (theater, musea, architectuur, beeldende kunst)
  • Diversiteit – Stad van vluchtelingen (vluchtelingen, integratie, homo-emancipatie)
  • Internationaal – Leiden wereldstad (internationaal beleid)

Volgens mij is er zo in het programma een mooie balans tussen het groene, het sociale en het vrijzinnige van de partij. Zoals ik al eerder schreef was het hoofdstuk "open" een beetje een noodgreep. Een hoofdstuk met de overige punten in het programma die worden gebonden door hun progressieve, vrijzinnige, "open" karakter.

Maar ook op andere punten loopt het programma soms niet goed. Het hoofdstuk Onderwijs & Jeugd is erg lang en bevat erg veel verschillende punten, met name Sport past er niet goed bij. In de amendementen had een lid voorgesteld om Sport in een apart hoofdstuk te bespreken. Maar dat paste natuurlijk niet in de 3×5 structuur. Nu ik weer door het programma heen loop, zie ik, nadat het programma al is goed gekeurd door de leden de oplossing: de sportpunten gaan eigenlijk bijna allemaal over sport en spel in de openbare ruimte. Daarmee sluit het eigenlijk naadloos aan bij het subhoofdstuk stadsnatuur dat over recreatie in de openbare ruimte. Een gezamelijk subhoofdstuk "natuur & recreatie" over sport en spel in de openbare ruimte had er natuurlijk moeten komen. En dat had natuurlijk mooi aangesloten bij de ideeen over een ontspannen, groene samenleving. Maar ja, af is af.

Leave a Reply