Waarom GroenLINKS?

Een verzoekje van Steven: hij vroeg mij te bloggen over de vraag of het uit zou maken als GroenLinks, niet GroenLinks had geheten maar De Groenen of Groen! had geheten?

Bij de vorming van GroenLinks in 1989 was de naam een belangrijk strijdpunt. De CPN en de PSP stonden op een naam waarvan "Links" een belangrijk onderdeel was. Deze partijen zagen zichzelf primair als linkse partijen en hadden sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel staan. De PPR wilde "Groen" in de naam. Deze partij streefde naar vernieuwing en zocht naar aansluiting bij de internationale groene beweging. Het compromis was zo gevonden: GroenLinks. Deze naam combineerde een aansluiting met de socialistische traditie en groene vernieuwing.

Echter de termen rechts en links zijn heel flexibel. Soms wordt rechts
gekoppeld aan een fascistische staat, soms juist aan een open
samenleving. Links kan worden opgevat als zijn voor overheidsinmenging
in de economie, maar juist ook liberalen noemen zich links. In Denenmarken waren er lange tijd drie partijen in het parlement: de marxistische Linkse Socialisten, het sociaal liberale Radicaal Links, en het klassiek liberale Links. Allemaal konden zij zichzelf zonder problemen links noemen omdat zij die term anders in vulden.

Iedere
GroenLinkser kan zich vinden in de term links: of het nu gaat om
Kritiese GroenLinksers die det term "links" koppelen aan die socialistische
traditie of Femke Halsema die GroenLinks als "links-liberale partij"
ziet.

Echter voor mij is er wel een groot voordeel aan de naam GroenLinks boven Groen! Met de keuze voor GroenLinks laat de partij zien dat ze staat voor meer thema’s dan alleen die linkse thema’s. "Groen+", "Meer dan Groen Alleen". In de tijd van Rosenmoeller waren die thema’s misschien meer gekoppeld aan een socialistische invulling van links en onder Halsema misschien meer aan liberale, progressieve invulling van het begrip links.
 

Leave a Reply