Geachte Heer Wilders,

Geachte Heer Wilders,

Ook ik maak mij zorgen over een grote religieuze groepering in Nederland. Een religieuze groepering die de antisemitische elementen in haar midden niet veroordeeld maar omarmt. Een religieuze groepering die holocaustontkenners niet de deur wijst, maar toelaat in haar kringen. Een religieuze groepering die die bewegingen die de verlichtingsidealen afwijzen, alle ruimte biedt. De leiders van deze religieuze groepering wijzen homoseksualiteit af, schofferen Joodse leiders, en komen daarmee weg. En het meest schokkende is: deze religieuze groepering heeft meer dan 4 miljoen aanhangers in Nederland!

Vier miljoen mensen in onze tolerante land omarmen dus antisemitisme en homohaat. Vier miljoen mensen in onze vooruitstrevende land willen terug naar de middeleeuwen van pogroms en heksenverbranding. Vier miljoen rotte appels in mooie, vrije land.

Deze religie heeft een geschiedenis van geweld en terrorisme. Eeuwen geleden voerde ze al oorlog tegen ongelovigen in het Midden Oosten. En recent pleegde aanhangers van dit geloof nog verschrikkelijke aanslagen in steden als Londen.

Is het niet tijd dat u een film maakt over de misstanden van 2000 jaar Katholicisme? Wordt het niet tijd om de haatdragende, geweld-oproepende passages uit de bijbel te scheuren? Kunnen katholieken zolang zij geen afstand doen van de antisemitische, homohatende, gewelddadige elementen in hun midden nog wel Nederlander zijn?

Of moeten we erkennen dat alle groeperingen, religieus of seculier, mensen zonder verdraagzaamheid voor andersdenkenden, mensen met een hekel aan vooruitgang en mensen met haat voor vreemdelingen in hun midden hebben. En dat we nooit alle leden van een groep mogen veroordelen op basis van de foute opvattingen of misdadige handelingen van een enkelen van hun.

Leave a Reply