-5%

Terwijl de Partij voor de Dieren en D66 in ledenaantal stijgen met 15% en 20%, daalt het GroenLinkse ledenaantal met 5%. Zelfs de VVD – in permanente crisis en allerlei afsplitsingen – weet leden te winnen. Over het algemeen verloren de partijen iets. Waarom zou GroenLinks nu leden verliezen?

Ik denk dat ons verlies terug te brengen is op project 2008. Anderhalf jaar hebben we naar onze navel zitten staren. Die interne gerichtheid heeft zich ook in electoraal opzicht geuit: stabiel net boven de huidige zeven zetels, geen grote expansie, dus ook geen nieuwe leden. In verkiezingstijden als politiek meer aandacht krijgt zal het met alle politieke partijen wel iets beter gaan.

Opvallend is overigens bij de cijfers van de leden aantallen dat grotere partijen verhoudingsgewijs minder leden dan kleine partijen: per stem hebben kleine partijen meer leden. (getallen voor nov.2006/jan.2007).

  • CDA kreeg bij de laatste verkiezingen 2,608,573 stemmen maar heeft maar 69,200 leden: dat is 0,027 lid per stem;
  • PvdA kreeg 2,085,077 stemmen en maar 59,327 leden: 0,029 lid per stem;
  • De SP deed het vroeger heel goed (toen ze veel minder zetels had) maar nu een stuk slechter. 1,630,803 stemmen en 50,238 leden. 0,031 leden per stem;
  • De VVD haalde 1,443,312 stemmen binnen en heeft maar 36,832 leden. 0,026 lid per stem;
  • GroenLinks doet het bestwel aardig: 453,054 stemmen en 21,901 leden. 0,048 leden per stem;
  • De kleine Christelijke partijen doen het heel goed: De ChristenUnie had 390,969 stemmen en 27,683 leden. Dat is 0,071 lid per stem;
  • D66 deed het electoraal heel zwak in 2006 en verloor op dat moment veel leden. Haalde 193,232 stemmen en 10,370 leden. Dat is 0,054 leden per stem.
  • De SGP doet het ‘t best. 179,988 stemmen en 26,906 leden. 0,149 leden per stem.
  • De PvdD haalde niet veel stemmen (153,266) maar had toch best wel wat leden (6,972). 0,046 leden per stem.

Ik heb het nooit begrepen waarom zouden kleine partijen verhoudingsgewijs meer leden hebben?

Leave a Reply