Wat moet jij stemmen … voor Europese lijsttrekker?

Veel planeetgroenlinksers hebben hun steun al uitgesproken voor een van de kandidaten voor Europees lijsttrekker. Maar er moeten genoeg GroenLinksers zijn die het nog niet weten. Voor hen en voor mensen die bevestigd willen worden in hun eigen oordeel, een lijsttrekkerstest

(klik hier om te downloaden in .xls) Het idee kwam van Diederik naar aanleiding van mijn eerdere test voor partijkeuze van voor 1989. Met 19 vragen weet jij in welk kamp je thuis hoort. Laat me weten wat je scoort en of dat overeen komt met
wat je verwacht had! Hij is nog "in beta" omdat ik niet zeker weet of
het goed werkt.

Er zijn een aantal verbetering ten opzichte van de vorige test en na aan dringen van Evelien is het nog geavanceerder: de eerste vraag bepaalt welke vragen het belangrijkst zijn, die gaan over persoonlijkheid, idealen of connecties. Er komt nu niet meer een enkele persoon uit rollen, maar een voorkeursordening van 1 (hoogst) tot 5 (laagst). Wel zo handig als je straks het stembriefje in moet vullen. Kandidaten kunnen ook ex aequo uitkomen. Alle input over test is ook welkom!

Om je uitslag te duiden: de eerste zin van het oordeel van de kandidatencommissie

  • Alexander heeft een indrukwekkende staat van dienst op het gebied van milieu en is een GroenLinkser in hart en nieren.
  • Niels is werkzaam als beleidsmedewerker milieu van de huidige GroenLinks-delegatie in het Europees Parlement en heeft daardoor veel (detail)kennis en ervaring opgedaan van het (euro)politieke handwerk.
  • Bas werkt bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en heeft een stevige deskundigheid op het gebied van klimaat, energie, landbouw, natuur en internationale handel.
  • Judith is fractievoorzitter van de Amsterdamse raadsfractie en daarnaast werkzaam als consultant voor Eurostep, een samenwerking van progressieve ontwikkelingsorganisaties in de EU. 
  • Tineke is lid van de Eerste Kamerfractie en werkt als onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit.

Kleine "hoe werkt dit?" vul in de .xls een 1 in bij het groene vakje
dat overeenkomt met het antwoord op de vraag. Je kan maar een keuze per
keer maken.

Leave a Reply