Regressieve belastingteruggave!

Oud nieuws overigens CDA is voor vlaktax, zo 2001. De reden echter dat het nu in het nieuws komt is wel erg pervers. Het CDA pleit nu voor een vlaktax omdat dat de hypotheekrente aftrek uit de inkomenspolitiek haalt, zo stellen ze zelf. Ik wil hier kort toe lichten waarom deze opzet voor de hypotheekrenteaftrek niet rechtvaardig is.

Vlaktax en hypotheek rente aftrek
Het wetenschappelijk bureau van het CDA market de vlaktax in een recente publicatie over de woningmarkt. Daarin stellen ze dat de hypotheekrenteaftrek uit de inkomenspolitieke sfeer moet worden gehaald. Het CDA lijkt te denken dat als de hypotheekrente aftrek geen middel meer is voor inkomenspolitiek getrokken is, hij bestan ist tegen de kritiek van de linkse partijen.

Nu is de teruggave van de hypotheek rente uitermate onrechtvaardig verdeeld. De allerrijksten krijgen de belasting die ze over hun hypotheekrente hebben betaald terug. En omdat zij het hoogste percentage belastingen betalen krijgen ze ook het meest terug. De linkse partijen stellen dat het niet de bedoeling is om mensen die al veel geld hebben, veel geld van de overheid terug te geven. Immers in Rawlsiaanse zin is het de bedoeling dat door overheidsbeleid de minst bevoordeelden er het meest op vooruit gaan, en niet dat bestaande ongelijkheden versterkt worden.

Het CDA stelt voort om een percentage inkomensbelasting in te voeren. Dat heeft in dit geval als voordeel, stellen zij, dat ook de teruggave van de hypotheekrente voor iedereen gelijk is. Immers iedereen krijgt het zelfde percentage terug. Maar dat houdt nog steeds in dat mensen met een duurder huis in absolute zin meer geld terug krijgen van de overheid dan mensen met een minder duur huis. Het valt te verwachten dat mensen met een duurder huis ook een hoger inkomen hebben. Nog steeds krijgen mensen met een hoger inkomen dan dus meer geld van de overheid terug. En worden dus bestaande ongelijkheden in inkomen versterkt.

Laten we er even vanuit gaan dat we een hypotheekrenteaftrek rechtvaardig vinden. Hoe kunnen we deze dan het meest rechtvaardig implenteren? Door de hypotheekrenteaftrek regressief te maken, in plaats van progressief of vlak. Dat is de mensen met het kleinste inkomen mogen het meeste hypotheek rente aftrekken, de mensen met een hoger inkomen steeds minder.

De simpelste manier om je dit voor te stellen (het vereist wel een beetje fantasie) is mensen een "fictioneel" belastingtarief te laten aftrekken. Dat is mensen die het laagste belastingtarief betalen trekken hypotheekrente af alsof ze het hoogste belastingtarief betalen. En vice versa mensen die het hoogste belastingtarief betalen trekken hypotheekrente af alsof ze alleen het laagste belastingtarief betalen.

Dan krijgen dus de mensen die er het minst bedeeld zijn het meest terug. Precies zoals liberalen als Rawls en Dworkin het willen.

Leave a Reply