GroenLinks Prisma op Veiligheid

Een van de manieren om GroenLinkse ideeen te ontwikkelen is het GroenLinks Prisma, door te kijken naar gestileerde ideaalposities vanuit een groen-duurzaam, rood-sociaal en blauw-vrijzinnig perspectief kunnen de positie van GroenLinks expliciteren. Ik heb dit eerder al gedaan voor sport, kunst, democratie, milieu en gezondheid.

Veel mensen maken zich zorgen over de veiligheid van hun eigen gemeente, dorp of wijk. Dit gaat van overlast op straat, verhalen over criminaliteit of dreigende rampen. Juist voor een progressieve, sociale en groene partij als GroenLinks is onveiligheid een serieus probleem dat politieke aandacht verdient.

Het is het vrijzinnige, blauwe ideaal van GroenLinks dat er in Nederland ruimte moet zijn voor iedereen om zichzelf te kunnen zijn. Een gevoel van onveiligheid kan een grote beperking zijn voor mensen om te gaan en staan waar ze willen. De voorbeelden zijn bekend: homo’s die bang zijn om hand in hand te lopen, Joden die bang zijn om met een keppeltje over straat te gaan. In een vrije, open samenleving moet niemand zich beperkt voelen om zichzelf te kunnen uiten. Maar ook andere vormen van criminaliteit zijn zware inbreuk op de vrijheid: als iemand tegen jouw wil jouw huis, jouw persoonlijke levenssfeer binnendringt en jouw spullen mee neemt, dan voel je je zelf in je eigen huis onveilig. Om een vrije, veilige samenleving te verzekeren moet de overheid in actie komen: buurtagenten moeten op straat zijn om criminaliteit te voorkomen. En als er iets is gebeurd dan moet de politie snel ter plekken zijn. Maar bovendien, mensen die iets hebben misdaan moeten worden gevonden en gestraft. Dat betekent dat de politie zich moet richten op die problemen die mensen echt raken. Er gaat nu nog te veel aandacht van politie en justitie uit naar drugs. In veel gevallen gaat het om vrijwillige handelingen van volwassen burgers waar niemand slachtoffer van wordt. Als we ons minder richten op drugs en meer op criminaliteit waarbij echte slachtoffers vallen, dan kunnen we de problemen van gewone mensen beter aanpakken.

Maar het gaat niet alleen om het aanpakken van misdaad. We moeten ook juist de oorzaken van misdaad harder aanpakken. In het sociale, rode perspectief is criminaliteit een teken van een samenleving waar iets mis is: als jongeren rondhangen in plaats van dat ze naar school gaan of als mensen geen perspectief kunnen vinden in betaald werk, dan kunnen ze afglijden in de criminaliteit. Als we onveiligheid echt willen aanpakken dan moeten we meer doen om jongeren zeker op het VMBO bij de les te houden. En dan moeten we inzetten op meer werk, zeker voor mensen die minder kansen hebben. Maar dat betekent ook dat als mensen eenmaal in de fout zijn gegaan we alles op alles moeten zetten om er voor te zorgen dat het niet weer gebeurt. Voor veel mensen die nu in de criminaliteit zijn terecht gekomen betekent dat een opleiding en uitzicht op werk. We moeten ervoor zorgen dat als veroordeelden, na hun straf, terug keren in de samenleving zij niet terug vallen in hun oude gedrag.

Ook ongelukken of rampen zijn vormen van onveiligheid. Denk maar aan overstromingen, auto-ongelukken of uitbraken van dierziekten. Ook hier moeten we de oorzaken van onveiligheid aanpakken. Vanuit het duurzame, groene perspectief, kijken we naar de onderliggende milieuproblemen. De Q-koorts is het gevolg van de bio-industrie, auto-ongelukken van de te hoge maximumsnelheid, overstromingen van klimaatverandering. De manier waarop we om gaan met onze natuurlijke omgeving richt zich veel te veel op het korte termijnbelangen van producenten en consumenten en kijkt niet naar de grotere belangen zoals veilige samenleving. Investeren in diervriendelijke landbouw, openbaar vervoer of groene energie betekent ook investeren in een veiligere samenleving.

Kortom: juist voor GroenLinks is onveiligheid een groot probleem. We willen een samenleving waarin iedereen vrij kan zijn. Onveiligheid is daar een grote inbreuk op. En juist daarom willen we dat de politie zich richt op die problemen die mensen echt raken. Daarom juist moeten we investeren in onderwijs en werk om te voorkomen dat mensen afglijden in de criminaliteit. Maar het voorkomen van onveiligheid, rampen en ongelukken betekent ook juist vaak kiezen voor groene, duurzame oplossingen. Kortom: GroenLinks is de partij die zich in zet voor een vrije, veilige samenleving. 

Leave a Reply