Politicologische puzzelkunde III

Ten slotte dan de verdeling van de ministersposten in dat vijfde kabinet Balkenende van VVD, D66, CDA en ToN, met gedoogsteun van de OSF.

D66 heeft drie posten: een zware ministerie, een ministerie en een zware staatssecretaris. Ze leveren de minister van OCW (die zich bezig gaat houden met Hoger Onderwijs en Wetenschap), de minister van VROM (die zich bezig gaat houden met groene innovatie) en de staatssecretaris van Europese Zaken. Hiermee worden de drie kernpunten van D66: vrijzinnig, toekomstgericht en internationaal goed vertegenwoordigd.

De VVD heeft vier posten: drie ministeries, waarvan een lichte en een staatssecretaris. Ze leveren de minister van Defensie, de minister van Financien, de Minister van Binnenlandse Zaken en de staatssecretaris van cultuur. Hiermee komen de prioriteiten van de VVD, als partij van veiligheid (internationaal en nationaal) en een kleine overheid (qua publieke sector en overheidsfinancien) goed uit.

Trots op Nederland heeft acht posten: drie ministeries, waarvan een lichte, twee ministers zonder portefeuille en drie staatssecretarissen. Ze leveren de minister van Justitie, van V&W, van SZW, en van Ontwikkelingssamenwerking, en Bestuurlijke Vernieuwing en staatssecretarissen op financien, volkshuisvesting en sport. Hiermee komen haar prioriteiten voor minder files/meer asfalt,  minder regels/meer democratie, minder criminaliteit/meer veiligheid en minder belasting/betere publieke sector vormgeven, terwijl ze nog genoeg plekken heeft om vastgoedjongens neer te zetten, die veel geld hebben betaald voor een ministerspost.

Het CDA heeft negen posten: vijf ministers, waaronder de premier een lichte , een minister zonder portefeuille en drie staatssecretarissen, waaronder een zware. Ze leveren de minister-president, BuZa, EZ, VWS en LNV, de minister voor integratie, en de staatssecretarissen voor buitenlandse handel, onderwijs en werkgelegenheid. Zo is de CDA, als machtspartij in alle sectoren (sociaal-economisch, publieke sector, milieu, binnenlandse zaken en buitenlandse zaken) goed vertegenwoordigd en kunnen ze leuke dingen doen voor ouderen, boeren, brave burgers, ouders en ondernemers.

Er zitten vijf vrouwen in de ministerraad en negen in het kabinet.

Verdeling:
Minister van Algemene Zaken, tevens Minister President: Jan Peter Balkenende (CDA)

Minister van Justitie, tevens eerste vice-Minister President: Rita Verdonk (ToN)
Minister van Defensie, tevens tweede vice-Minister President: Henk Kamp (VVD)
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, tevens derde vice-Minister President: Alexander Rinooy-Kan (D66)

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: vastgoedjongen (ToN)
Minister van Economische Zaken: Maria Verhoeven (CDA)
Minister van Financien: Bibi de Vries (VVD)
Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu: Ageeth Telleman (D66)
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties: Johan Remkes (VVD)
Minister van Verkeer en Waterstaat: vastgoedjongen (ToN)
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Ab Klink (CDA)
Minister van Buitenlandse Zaken: Maxime Verhagen (CDA)
Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselveiligheid: Gerda Verburg (CDA)

Minister zonder Portefeuille binnen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, in het bijzonder benoemd voor Ontwikkelingssamenwerking: vastgoedjongen (ToN)
Minister zonder Portefeuille binnen het Ministerie van Justitie, in het bijzonder benoemd voor Integratie en Immigratie: Orhan Coruz (CDA)
Minister zonder Portefeuille binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het bijzonder benoemd voor Bestuurlijke Vernieuwing: Kay van der Linde (ToN)

Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken in het bijzonder benoemd voor Europese Zaken, die zich in het buitenland Minister voor Europese Zaken mag noemen: Sophie in ‘t Veld (D66)
Staatssecretaris van Economische Zaken in het bijzonder benoemd voor Buitenlandse Handel, die zich in het buitenland Minister voor Buitenlandse Handel
mag noemen: Carien van Gennip (CDA)

Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het bijzonder benoemd voor basis- en middelbaar onderwijs: Marja Bijsteveldt (CDA)
Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het
bijzonder benoemd voor cultuur en media: Atzo Nicolai (VVD)
Staatssecretaris van Financien in het
bijzonder benoemd voor fiscale zaken: vastgoedjongen (ToN)
Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in het
bijzonder benoemd voor volkshuisvesting: vastgoedjongen (ToN)
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het bijzonder benoemd voor Sport: sporter (ToN)
Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het bijzonder benoemd voor Arbeidsmarktaangelegenheden: Liesbeth Spies (CDA)

Leave a Reply