Het probleem is niet Wilders maar zijn politieke opvattingen

Zaterdag presenteerde Wilders zijn visie op de problemen in Nederland: de Islam is het probleem niet de moslims. In intrigerende maar onhoudbare stelling. Ik wil hier, stukje voor stukje naar Wilders betoog kijken.

"Islam is het probleem, niet de moslims.
De islam is een politieke ideologie die streeft naar wereldheerschappij
en die het Westen bedreigt, betogen Geert Wilders en Martin Bosma. SP-sympathisant Harry de Winter verdiende miljoenen met het
tv-spelletje Lingo. De lingo die hij maandag op de voorpagina van de
Volkskrant deponeerde, is ronduit verwerpelijk. Eigenlijk adverteerde
hij vooral zijn eigen onnozelheid."

Wilders opent met een persoonlijke aanval (overigens een deels onware: De Winter is GroenLinkser)  en een zwakke woordgrap (repititio vind ik niet zo’n sterke stijlfiguur). Een weldenkend mens zou hier stoppen met lezen.   

"Het zou niet belangrijk zijn daarop te reageren, ware het niet dat
zijn redeneertrant kenmerkend is voor de progressieve elite. Wat De
Winter schrijft vertolkt de mening van de linkse grachtengordel, het
mediapark in Hilversum en de biotoop aan het Binnenhof in Den Haag. Althans,
hun mening in het openbaar. Wij zijn ervan overtuigd dat de
bovenonsgestelden wel degelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis
is met de islam. Dat deze zogenaamde godsdienst een bedreiging is. Maar
politiek-correcte groepsdwang of ontkenning van de werkelijkheid
verhindert hen het beestje bij de naam te noemen."

De Winter is de woordvoerder van de progressieve elite, die Hilversum, het Binnenhof en de grachtengordel in zijn macht heeft, een groep die zich "boven ons" (het normale man op de straat) heeft gesteld. Ik geloof dat op dit moment maar een iemand de media en de politiek in zijn macht heeft, Wilders zelf. Belangrijker is dat Wilders hier de Islam kenschetst als een "zogenaamde godsdienst". De vraag rijst: waarom is de Islam geen echte godsdienst?

"Om aan die innerlijke verwarring een einde te maken, komen de Geert
Maks, Clairy Polakken en Doekle Terpstra’s met vergelijkingen die het
probleem moeten weg-veralgemeniseren. ‘Er is in elke godsdienst wel
iets mis’, of ‘vroeger droegen vrouwen in Nederland ook hoofddoekjes’
of ‘de kruistochten waren ook heel erg’ of ‘Staphorst!’.Allemaal
drogredeneringen die ons afhouden van de realiteit: de islam is uniek.
Onvergelijkbaar en zeker niet te vatten in westerse begrippen. Als we
dat niet begrijpen, wacht ons een donkere toekomst. Praten over
de islam als een godsdienst is levensgevaarlijk. Het geeft de islam een
onaantastbaarheid die ons ervan weerhoudt het gevaar in de ogen te
kijken. Weliswaar heeft de islam bepaalde religieuze kenmerken
(een opperwezen, een hiernamaals et cetera) maar de doelen van de islam
liggen hier op aarde: de invoering van de sharia, werelddominantie, de
jihad, dhimmitude (de onderdrukking van ongelovigen), de apartheid
tegen vrouwen en het onderdrukken en vermoorden van niet-moslims. De
islam is allesomvattend van erfrecht tot strafrecht. Daarom is het meer
een politieke ideologie dan een religie."

Hier wordt dat laatste punt verder uitgewerkt: de Islam lijkt misschien een normale religie maar is een totalitaire ideologie, die uniek is in haar soort. Dat er in de Bijbel ook een boel dingen staan over erfrecht en strafrecht is Wilders schijnbaar vergeten, en dat in de Middeleeuwen de Katholieke Kerk de Westerse wereld beheerste ook. Er is echter een groter probleem met Wilders’ analyse. Hij eigent zichzelf ware kennis over de Islam toe. We zullen later zien hoe exceptioneel Wilders´ kennis van de Islam is. Maar de vraag is hoe Wilders deze kennis heeft en waarom hij een van de weinige is die hier zo over denkt. Hoe Wilders, een verzekeringsjurist, als enige is de Ware Kennis over de Islam heeft gekregen blijft onduidelijk.

"Links is niet altijd blind geweest. Jacques de Kadt (groot denker en
toch lid van de PvdA) noemde in 1939 niet voor niets het
nationaal-socialisme de nieuwe islam. Maar tegenwoordig kan de
progressieve elite alleen maar wegvluchten in dwaze vergelijkingen."

De Kadt heeft dit inderdaad gezegd maar hij zei dit omdat hij meende dat de Islam, net als het fascisme gebaseerd was op de mythe dat er een absolute waarheid bestaat. Deze waarheid houdt in dat er een ras uitverkoren is om de wereld te beheersen en dat dit de vestiging hiervan alle vormen van geweld rechtvaardigt. De Kadt bespreekt de Islam "omdat het voorzichtiger is over het verleden te spreken dan over hoofden van bevriende staten." De Islam is hier een proxy voor het fascisme, een religie die ver van Kadt´s bed staat de bespreking waarvan hem geen enkel gevaar voor vervolging oplevert. Dit is geen ongewone strategie, John Locke gebruikte hem ook in zijn Letter concerning Toleration door te spreken over de Islam waar hij het katholicisme bedoelde.

De mythe van het verkozen volk is geen ongewone mythe, hij komt vaak voor. Een van de oudste mij bekende voorbeelden is van die andere Abrahamistische religie. Ook een geloof dat op basis daarvan een exceptionele rol in de wereldgeschiedenis is toegeschreven door een bepaalde politieke stroming. Dat geloof is daarvoor op verschrikkelijke wijze vervolgd. Die De Winter zat er nog niet zo ver naast.

"Bijvoorbeeld dat keppeltjes hetzelfde zijn als hoofddoeken. Dat
sluit de ogen voor het imperialistische karakter van de islam. Waar
elke bidruimte, moskee, hoofddoek of begraafplaats een zegepraal is;
territorium dat nooit meer zal worden opgegeven aan de minderwaardige
kaffir. Maar pas werkelijk ziek is het gelijkstellen van het lot
van de Joden in de holocaust met het brede volksverzet tegen de
islamisering. De shoa is een volstrekt dieptepunt in de geschiedenis:
de industriële vernietiging van een totaal volk. Elke vergelijking holt
dat unieke karakter uit en reduceert de herinnering aan de zes miljoen
tot een goedkope speelbal in een vrijblijvend debat."

Wat Wilders hier doet, vind ik gevaarlijk. Hij exceptionaliseert de Shoah. Hij lijkt te impliceren dat dit een historische uitzondering was die nooit meer voor zal komen. Dat vind ik een volslagen onjuiste opvatting. De enige les die we kunnen leren uit de Shoah is dat een modern land met een goed opgeleide bevolking tot de meest verschrikkelijke misdaden kan worden aangezet door een volksmenner die een volk een glorierijke toekomst belooft. "Nooit meer Auschwitz" is geen empirische uitspraak, maar een politieke opdracht aan ons allen. Een opdracht die inhoudt dat we politieke instituties moeten bouwen die voorkomen dat totalitaire bewegingen de macht grijpen en een samenleving die vrij is van discriminatie en in het bijzonder van samenzweringstheorieen over de ware intenties van bepaalde geloofsgroepen.

"De derde onzinvergelijking is dat de Harry de Winters van deze
wereld steeds aankomen met andere heilige boeken waar ook dubieuze
dingen in zouden staan. Zo van: ‘kijk eens in Leviticus’. Al die
pseudo-intellectuelen weigeren echter oog te hebben voor deze keiharde
waarheid: dat de Koran het zeer letterlijke woord van Allah is, en via
Mohammed op aarde gekomen. Plus dat Mohammed de perfecte mens is. Die
twee zaken maken het onmogelijk voor de ware moslim ooit afstand te
nemen van de Koran of het verwerpelijke gedrag van Mohammed."

So what? De tien geboden zijn volgens Joden ook het letterlijke woord van God, en Jezus was, volgens Christenen, zijn zoon. Natuurlijk stellen geloven hun geboden en profeten boven andere opvattingen en sprekers door hen goddelijke status te geven. De crux zit hem echter in de laatste zin: de ware moslim zal nooit afstand kunnen nemen. Wilders die als enige weet wat de ware Islam inhoudt velt dat oordeel. Wilders is zelf een soort Mufti, die anders dan de duizenden Moslims die in Nederland op zoek zijn naar hun eigen balans tussen de Islam en het Westen, wel weet hoe de Islam in elkaar zit.

"Geluk bij een ongeluk is dan dat veel moslims hun eigen ideologie
onvoldoende kennen, bijvoorbeeld omdat ze geen Arabisch spreken of de
Koran niet lezen. Dat is (voorlopig!) ons voordeel en geeft ons de tijd
tegenmaatregelen te nemen. Nu het nog kan. Daarbij is het belangrijk
een verschil te maken tussen de islam en moslims. Ons probleem ligt bij
de ideologie, niet bij de mensen.Binnenkort wordt de film Fitna
gelanceerd. Die film gaat niet zozeer over moslims, maar over de Koran
en de islam. De islamitische ideologie heeft als hoogste doel het kapot
maken wat ons het meest dierbaar is: onze vrijheid."

Waar maakt Wilders zich dan nog zorgen om? Wilders` bezwaren tegen de Islam zijn academisch, filosofisch. Hij heeft in de Ware Islam een aantal gevaarlijke tendensen ontdekt. Echter zolang Wilders´ interpretatie van de Islam geen aanhangers heeft, waar maken we ons dan zorgen om? Pas op het moment dat Wilders volgelingen krijgt wordt de Islam gevaarlijk.

De vergelijking met antisemitische geschriften uit het begin van deze eeuw: anderen hebben de ware intenties van de Jood of Moslim leren kennen. Deze zijn zo esoterisch, dat zelfs de Jood of Moslim op de straat ze niet kent. Maar zij zijn uit op wereldoverheersing en daarom moeten we ze stoppen.

"Het ‘weldenkend’ deel der natie weigert trots te zijn op wat onze
voorouders hebben opgebouwd en waar zwaar voor is geofferd. Hun morele
relativisme is zover doorgeslagen dat zij bereid zijn ons voortbestaan
in de waagschaal te stellen om maar te bewijzen dat alle culturen
gelijk zijn en dat de islam ‘gewoon’ een godsdienst is. Democratie of
sharia, het maakt ze niet uit. Anders discrimineer je en ben je een
racist.Fitna is de laatste waarschuwing voor het Westen. Of we
kiezen ervoor onze vrijheid door te geven aan de kinderen van
Nederland, of we laten onze vrijheid afzinken in het multiculturele
moeras en staan de verdere groei van de islamitische ideologie toe. Dat
is geen lingo die populair is bij het ‘weldenkend’ deel der natie. Maar
populariteit in de grachtengordel of in het mediapark is nooit ons doel
geweest. Wij hebben een andere verantwoordelijkheid. Het gevecht voor de vrijheid is nog maar net begonnen."

Het is overduidelijk dat Wilders´ gevecht een schaduwgevecht is met een straw man die hij zelf heeft opgezet. We moeten een gevecht voor onze vrijheid aangaan met een interpretaties van de Islam die geen aanhang heeft. Wilders’ strijd tegen een figment van zijn eigen verbeeldingskracht. Zo’n man verdient geen zetel in de Tweede Kamer maar een bed in een kliniek.

Leave a Reply