Death tax is a fair tax!

Het "meest linkse kabinet in jaren" gaat de belasting op erfenissen verlagen, dat is in elk geval de staatssecretaris van financien van plan. Het is de bedoeling om de "gehate belasting eenvoudiger en evenwichtiger te maken."

Dat een belasting gehaat is, is geen reden om hem te verbieden. Vanuit politiek filosofisch opzicht is de belasting op erfenissen een van de meest rechtvaardige. Als principe van rechtvaardigheid is "maak mensen verantwoordelijk voor hun eigen keuzes en  ontsla ze van verantwoordelijkheid voor dingen waarvoor ze niet gekozen hebben" best aardig.

Je kiest niet voor je ouders, niet voor hoe rijk ze zijn en niet voor hoe arm ze zijn. Dat is typisch iets  waar je niet verantwoordelijk voor bent. Je hebt er niets voor gedaan om een erfenis te verdienen. Waarom zou je er dan recht op hebben? Daarnaast: erfenissen houden onverdiende ongelijkheden instand. Kinderen van rijke ouders krijgen een grote erfenis en blijven daardoor zelf ook rijk, kinderen van arme ouders krijgen geen erfenis. Een erfenis beloont mensen die het al goed hebben: als je ouders rijk zijn heb je ueberhaupt meer kansen op een betere opleiding, een betere algemene ontwikkeling en sterkere rolmodellen. Je moet het geld van erfenissen gebruiken om mensen gelijkere kansen te geven. Van mijn apart in een erfenisfonds die iedereen een gelijk bedrag uitbetaald, dat wordt gefinancieerd uit alle erfenissen.

Rechts-liberalen zijn tegen belastingen omdat ze mensen belasten voor het werk dat ze doen: je ontmoedigt hard werken, geld verdienen en je inzetten voor de gemeenschap. Door een belasting op erfenissen ontmoedig je alleen maar dat mensen na de dood van hun ouders ruzie gaan maken over geld en vervolgens niets uitgaan voeren. Als je hard werkt heb je in principe recht op de opbrengst van je arbeid, dat is tussen rechtse liberalen en linkse socialisten geen punt van strijd, maar dat houdt ook in dat als je niets doet, je niet moet verwachten daar geld voor te verdienen.

Leave a Reply