Ongevraagd advies: “CDA ga uit van je kracht, je provincialisme”

Het gaat niet goed met het CDA. De partij is gehalveerd in de laatste verkiezingen. Nu staat ze nog steeds op verlies. Ze houdt een kleine 17 zetels over volgens Maurice en de PolitiekeBarometer. Van de 21 senatoren zou het CDA er zo'n 8 zetels over houden.

Dat zou verschrikkelijk zijn voor Nederland. Het CDA heeft in de laatste 33 jaar ongelofelijk veel betekent voor Nederland. Dankzij het CDA is ons bestuurlijk stelsel niet verandert in de laatste 100 jaar, is zelfbeschikking over het eigen lichaam niet is uitgebreid en is er jarenlang niets is gedaan aan het milieu, terwijl de gevolgen van klimaatverandering zichtbaarder en zichtbaarder worden. Maar er is ook veel bereikt: er is veel bezuinigt op sociale voorzieningen, er zijn veel asielzoekers uitgezet naar onveilige landen of in de illegaliteit verdwenen, er zijn veel zinloze Amerikaanse oorlogen gesteund met woord en daad. Zonder het CDA was dat allemaal niet gebeurd. Wat moet het CDA doen om dit tij te keren? Hoe kan het CDA stemvee winnen voor dit rancunekabinet?

Ik denk dat het CDA een heldere strategie heeft. Hou de landelijke prominenten buiten beeld. Geen Maxime Verhagen die zich door een groep kiezers heen glibbert, geen Sybrand van Haersma-Buma die handen schudt met mensen die zijn naam niet kennen, laat staan kunnen spellen. Het CDA moet kiezers niet proberen te mobiliseren voor het kabinet: te veel van de eigen CDA achterban twijfelt er nog over of het een goed plan is om samen met de VVD en de PVV dit land richting de afgrond te rijden.

Maar wat dan wel? Er is in mijn ogen maar een verhaal dat het CDA kan houden. De andere partijen willen de provincie op heffen. "Ze" willen u Brabant, Friesland, Limburg en Zeeland afpakken. Onder het mom van efficientie en sociaal hervormen dreigt de provincie u ontnomen te worden door vrijzinnige randstedelingen die niks begrijpen van hoe het hier in de regio er aan toe gaat. Het CDA is de partij van de provincie en van de provincies. Zij wil deze bestuurslaag behouden.

Spreek mensen aan op hun parochialisme en provincialisme. Regionale lijsttrekkers op verkiezingsposters, met de kaart en vlag van de provincie. Tijd in kopen bij regionale en lokale televisiezenders, en advertentieruimte in de regionale kranten. Folders in de streektaal of het regionale dialect. Canvassen in klederdracht.

Maar ook inhoudelijk kan je je hele campagne eraan ophangen. Speel in op angst voor verandering en verbondenheid met hun regio. De kernboodschap is het CDA behoudt de provincie. Dat betekent dat het CDA het boerenlandschap van de provincie behoudt. Ze beschermt de regionale cultuur en eigenheid. Met het CDA komen er geen ongewenste veranderingen in uw provincie: geen windmolens of treinbanen die de horizon vervuilen, geen innovatieve bedrijventerreinen of starterswoningen om dat het ergens "de laatste groene polder". De wereld blijft gewoon zoals hij is. Brabant blijft Brabant, Zeeland blijft Zeeland.

Kortom: CDA ga uit van je eigen kracht, je provincialisme.

Leave a Reply