Alpha Centauri

Het meest geniale science fiction werk dat ik ken, is geen boek, televisieserie of een film, maar een computer spel. Het spel Alpha Centauri de opvolger van het zeer populaire spel Civilization. Het spel gaat over the last best hope for mankind, een colonisatieschip van mensen dat naar het stelsel Alpha Centauri zijn gevlucht nadat de Aarde door oorlog, vervuiling en armoede is vergaan. De groep valt uiteen in zeven groepen, die ieder proberen te voorkomen dat ze de fouten van de Aarde op nieuw maken. Alle zeven vormen een nieuwe samenleving met een sterke identiteit die gebaseerd is op een politieke ideologie die in extremis is doorgevoerd. Het is de uitwerking van deze politieke filosofieen, wat het in mijn ogen geniale science fiction maakt.

"In the great commons at Gaia's Landing we have a tall and particularly beautiful stand of white pine, planted at the time of the first colonies. It represents our promise to the people, and to Planet itself, never to repeat the tragedy of Earth." Lady Deirdre Skye – Planet Dreams

De Gaians zijn een diepgroene ecologische samenleving. Ze geloven dat het centrale probleem op Aarde was geweest dat de ecologische balans tussen mens en natuur is verstoort. Ze proberen een nieuwe ecologische balans te vinden tussen het leven op Alpha Centauri en de mensen die ernaar toe vluchten en om te voorkomen dat ze "tragedies of Earth" herhalen. De Gaians zijn daarnaast vrede- en vrijheidslievend.

"As the Americans learned so painfully in Earth's final century, free flow of information is the only safeguard against tyranny. The once-chained people whose leaders at last lose their grip on information flow will soon burst with freedom and vitality, but the free nation gradually constricting its grip on public discourse has begun its rapid slide into despotism. Beware of he who would deny you access to information, for in his heart he dreams himself your master." Commissioner Pravin Lal – U.N. Declaration of Rights

De Peacekeepers zijn de voortzetting van de Verenigde Naties. Het is een progressief-liberale samenleving, die een grote nadruk leggen op mensenrechten en democratie. Ze geloven dat de  dictaturen, zoals de Amerikaanse dictatuur uit de quote, Aarde hebben vernietigd. Over tijd worden ze wantrouwender ten opzichte van technologie omdat deze grove inbreuken gaat maken op menselijke vrijheid: denk aan techniek die overheden in staat stelt om het brein van mensen te controleren.

Superior training and superior weaponry have, when taken together, a geometric effect on overall military strength. Well-trained, well-equipped troops can stand up to many more times their lesser brethren than linear arithmetic would seem to indicate. – Spartan Battle Manual

De Spartans zijn een factie van soldaten. Ze zetten de levenswijze die ze op Aarde hadden door: overleven met alle middelen die daarvoor nodig zijn. Ze leggen de nadruk op kracht en discipline. Zo overleefden ze op Aarde in tijden van oorlog en armoede. De Spartans zijn een militaristische factie maar zijn wel voorzichtig en defensief: voortbestaan boven alles.

"If our society seems more nihilistic than that of previous eras, perhaps this is simply a sign of our maturity as a sentient species. As our collective consciousness expands beyond a crucial point, we are at last ready to accept life's fundamental truth: that life's only purpose is life itself." – Chairman Sheng-ji Yang Looking God in the Eye

De Hive delen de levenshouding van de Spartans: mensen hoeven niet meer dan overleven. Echter zij onderbouwen dat met een collectivistische, nihilistische filosofie. In de Hive vormen de totalitaire staat en het volk collectieve eenheid. Er wordt een grote nadruk gelegd op loyaliteit van burgers, controle door de overheid en verering van de grote Leider. Een typische Orwelliaanse distopie gecombineerd met een filosofisch sausje.

"Resources exist to be consumed. And consumed they will be, if not by this generation then by some future. By what right does this forgotten future seek to deny us our birthright? None I say! Let us take what is ours, chew and eat our fill." – CEO Nwabudike Morgan The Ethics of Greed

De Morgans zijn het tegenovergestelde van de Hive. Zij zijn radicale libertarische individualisten met een flinke dosis kapitalisme. In hun ogen zijn er geen grenzen aan wat mensen mogen, hebzucht is goed en we hoeven ons geen zorgen te maken om toekomstige generaties. Op Aarde was er te weinig economische vrijheid.

"Beware, you who seek first and final principles, for you are trampling the garden of an angry God and he awaits you just beyond the last theorem." – Sister Miriam Godwinson But for the Grace of God

Dan zijn er nog de Believers die een monotheistisch, Abrahamistisch geloof onderschrijven en iedere vorm van wetenschappelijke vooruitgang proberen tegen te houden: de mens moet niet proberen God te evenaren door te denken dat ze schepping kunnen begrijpen. Op basis van hun geloof verzetten ze zich tegen de groeiende rol van de techniek in de samenleving. Het was de techniek die Aarde had verpest. Hun religieuze fundamentalisme maakt ze aggressief en oorlogzuchtig.

"Man's unfailing capacity to believe what he prefers to be true rather than what the evidence shows to be likely and possible has always astounded me. We long for a caring Universe which will save us from our childish mistakes, and in the face of mountains of evidence to the contrary we will pin all our hopes on the slimmest of doubts. God has not been proven not to exist, therefore he must exist." – Academician Prokhor Zakharov For I Have Tasted The Fruit

Recht tegenover de Believers staat de University, een factie die wetenschappelijke vooruitgang boven alles stelt: het is belangrijker dan ethiek, religie, zorg voor het milieu. Hun gebrek aan maatschappelijke ethiek, zorgt voor een grote onvrede in de onderklasse die de amorele, goed-opgeleide elite wantrouwt. Een platonistische utopie waar wetenschappers aan de macht zijn.

"We are all aware that the senses can be deceived, the eyes fooled. But how can we be sure our senses are not being deceived at any particular time, or even all the time? Might I just be a brain in a tank somewhere, tricked all my life into believing in the events of this world by some insane computer? And does my life gain or lose meaning based on my reaction to such solipsism?" Project PYRRHO, Specimen 46, Vat 7  Activity Recorded M.Y. 2302.22467  TERMINATION OF SPECIMEN ADVISED

Maar niet alleen de facties zijn geniaal. Er zijn ook veel filosofische overdenkingen en grappen. Neem deze Descartiaanse overdenking van een brein in een vat: bestaat de werkelijkheid wel? Is mijn leven slechts een droom is van een brein in een vat? Het advies van de onderzoeker: haal de plug uit dit brein.

Alhoewel het spel zo'n twaalf jaar uit is, is het soms nog steeds verschrikkelijk relevant: de Arabische Lente laat prachtig zien dat de free flow of information the only safeguard against tyranny [is].

Leave a Reply