Balancing the Court

Nog geen jaar na de vorige vacature is er weer een plek over in de Supreme Court of the United States (SCOTUS). Obama heeft nu Elena Kagan, zijn landsadvocaat, voor gedragen voor de post. En hiermee ontstaat er een bijzondere situatie in het Supreme Court: drie vrouwelijke, drie joodse rechters. En geen enkele blanke, protestantse Amerikaan, de WASP, die Amerika domineerde.

SCOTUS heeft negen leden. Na de Amerikaanse president zijn zij de machtigste politieke actoren in Washington, door hun vermogen om wetten ongrondwettelijk te verklaren en nieuwe jurisprudentie te maken. Zoals alle Amerikaanse politiek worden hun politieke opvattingen gezet in een een-dimensionaal model: van progressieve activistische rechters naar conservatieve rechters die zich aan de letter van de grondwet houden. De huidige 9 rechters zijn:

  • John Roberts, de huidige chief justice, een gematigde katholieke conservatief benoemd door Bush jr.
  • John Stevens, die nu aftreedt, was door de Republikeinse president Ford in de jaren ’70, toch behoorde hij tot de liberale vleugel. Hij was de laatste protestant on the bench.
  • Antonin Scalia, een van de helderste conservatieve geluiden in SCOTUS. Benoemd door Reagan. Ook een katholiek.
  • Anthony Kennedy, de "mediane" opperrechter die dan wel de liberale of wel de conservatieve meerderheid maakt. Wederom een katholiek benoemd door Reagan.
  • Clarence Thomas, een Afro-Amerikaanse opperrechter, die (en dat is bijzonder voor Afro-Amerikanen) katholiek en conservatief is. Benoemd door Bush sr. Wordt algemeen beschouwd als een van de minst gekwalificeerde opperrechters.
  • Ruth Bader Ginsberg, een gematigd liberale, Joodse, opperrechter, benoemd door Clinton.
  • Stephen Breyer, wederom een liberale, Joodse, opperrechter, benoemd door Clinton.
  • Samuel Alito, een conservatieve katholiek, benoemd door Bush sr.
  • Sonia Sotomayor, de gematigd liberale opperrechter benoemd door Obama, de eerste Hispanic.

En nu wordt dus Kagan benoemd. Dan zouden er twee vrouwen opperrechter zijn en drie mensen met een Joodse achtergrond. Hiermee verschuift de demografie van het Hoge Gerechtshof sterk. Balans speelde altijd een belangrijke rol bij benoemingen. Eerst balans tussen de regio’s van de Verenigde Staten. Zo was er altijd een "zuidelijke zetel" voor de Zuidelijke staten. Daarna speelden religie een belangrijkere rol en was er een vaste "Katholieke zetel", in een dominant Protestants hof. Die situatie veranderde de laatste jaren sterk toen er plotseling een groot aantal Katholieken werden benoemd zodat Protestanten zich eerst in een minderheid bevonden en nu zelfs geen "eigen zetel" meer hebben. Sinds de jaren ’60 speelt etniciteit een grote rol toen Thurgood Marshall benoemd werd, als eerste Afro-Amerikaanse opperrechter. Hij werd op de spreekwoordelijke "zwarte zetel" opgevolgd door Thomas. En met de benoeming van Sotomayor zijn ook Hispanics (weer?) vertegenwoordigd. Met de benoeming van Sandra Day O’Connor in de jaren ’80, waren ook vrouwen vertegenwoordigd. Als Kagan benoemd wordt zouden dus drie van de negen vrouwen vertegenwoordigd zijn.

Puur wiskundig gezien, zijn Joden een sterk overtegenwoordigde groep. Slechts 2% van de Amerikanen is Joods en straks is 33% van de opperrechters Joods. Ook Katholieken zijn overtegenwoordigd: 66% van de rechters en 25% van de bevolking. De 50% van de Amerikaanse bevolking is Protestants. Die hebben dus 0 opperrechters. Vrouwen (50% van de bevolking) hebben 33% van de rechters. Met 12% en 15% van de bevolking zijn Afro- en Hispanic-Amerikanen goed vertegenwoordigd.

De meest opvallende verschuiving is toch die naar een Katholiek Hoge Gerechtshof. In de jaren ’80 was er een Katholiek. Midden jaren ’90 was er een niet-Protestantse meerderheid. Midden jaren ’00 werd dat een Katholieke meerderheid. En nu dus geen enkele Protestant meer. Een goede verklaring heb ik er niet voor. Behalve misschien dat Katholieken zowel voor Democraten als voor Republikeinen een interessante achterban vormen: veel Katholieken zijn conservatief op morele vraagstukken (en dus Republikeins) maar de religie heeft ook een traditionele band met de Democratische partij, die in het verleden het sterk voor Katholieke migranten opnam.

Er is nog een twist aan de voordracht van Kagan: in de Amerikaanse pers gaat het gerucht de ronde dat Kagan lesbisch is. Ik zou het heel veel belovend vinden als ook deze groep een plek in het Oppergerechtshof zou krijgen, zeker nu homo-rechten steeds meer een politiek vraagstuk wordt -en bijvoorbeeld in Zuid Afrika het Hoge Gerechtshof het homohuwelijk heeft gelegaliseerd. Echter het zijn maar geruchten die ontkend worden door het Witte Huis.

Benoemingen naar het Hoge Gerechtshof gaan altijd om balans: ideologische balans tussen liberale of conservatieven, maar ook balans tussen de verschillende groepen in de VS: eerst waren dat regio’s, later religies en nu etniciteiten en sekses.

Leave a Reply