Vrij, Verantwoordelijk, Kind

Als zelfs de New York Times erover schrijft, moet ik er ook iets over zeggen: de reis van Laura Dekker. Een meisje van 13 wil alleen een wereldreis maken in een zeilschip. Van de Nederlandse rechter mag het niet. Het roept interessante vragen op voor liberalen.

Iemand heeft een droom, een idee van het goede leven: de wereld rond reizen. Een liberaal zou daar geen stokje voor moeten steken, maar zij moet dit dat toestaan, aanmoedigen en ondersteunen. Echter deze persoon is 13. Een kind. Moeten liberalen ook kinderen stimuleren om hun passies na te jagen? Nee want kinderen missen de capaciteiten om zelf rationeel beslissingen te maken. Kinderen zijn niet rationeel, volwassenen wel. Dat onderscheid kan niet van op zeventien helemaal niet verantwoordelijk, rationeel of vrij zijn tot op achttien helemaal verantwoordelijk, rationeel en vrij zijn. Dat gaat geleidelijk: een baby kan inderdaad geen beslissingen nemen, maar op hun dertiende kunnen kinderen wel een beperkte verantwoordelijkheid dragen. Maarop hun dertiende kunnen de meeste kinderen nog niet alle verantwoordelijkheid aan.

De natuur heeft ons daarbij geholpen. Kinderen hebben volwassenen om verantwoordelijkheid voor ze te nemen. In een niet-collectivistische samenleving ligt die verantwoordelijkheid primair bij de ouders. De overheid neemt die verantwoordelijkheid over als de ouders daarin falen. Ernstig falen. Waarom zouden we die verantwoordelijkheid leggen bij de ouders? De reden daarvoor is dat er niet een beste manier is om kinderen op te voeden. Om ervoor te zorgen dat de opvoeding van een kind aangepast is aan dat kind, kunnen de opvoeding het beste overlaten aan gedecentraliseerde eenheden voor zeer individuele nurturing of wel GEZINnen. Daarnaast kunnen er dan verschillende opvoedingstheorieen dan getest worden. De overheid zou een one-size-fits-all model opleggen aan alle kinderen en daarmee de diversiteit tussen kinderen ontkennen.

De vraag is of een kind toe staan de  wereld rond te varen een geval is van ernstig falen van ouderlijke verantwoordelijkheid? Ze krijgt genoeg te eten, heeft onderdak en krijgt de kans om te doen wat ze echt wil. Het is gevaarlijk: maar paard rijden is ook gevaarlijk, rolschaatsen ook. Dit meisje kan volgens mij bar goed zeilen. Ernstig falen van ouderlijke verantwoordelijkheid lijkt me niet het geval.

Leave a Reply