Verkiezingsprogramma proza

Ik schreef er al over: de inleiding waarmee de verschillende hoofdstukken van het verkiezingsprogramma aan elkaar gehecht moeten worden. "Open" had ik vorig weekend geschreven, daarop volgde gister "sociaal". Alhoewel er een veel sterkere samenhang is tussen de sociale onderwerpen (huisvesting, zorg, werk & inkomen, mensen in de marge, onderwijs) moesten ook deze onderwerpen in een stroom aan elkaar gehecht worden. Het voorlopige resultaat:

GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving. Een samenleving waarin welvaart eerlijk gedeeld wordt. Juist in tijden van economische neergang houdt GroenLinks oog voor mensen de minste kansen. Maar solidariteit is voor ons meer dan een eerlijke inkomensverdeling. In een solidaire samenleving kan iedereen mee doen en hoeft niemand aan de kant staan. Solidariteit kan voor ons niet onafhankelijk gezien worden van emancipatie. GroenLinks streeft boven alles naar een samenleving waarin iedereen de mogelijkheid heeft zelf vorm te geven aan het eigen leven.
Daarom is onderwijs voor ons zo belangrijk. Onderwijs emancipeert mensen uit armoede en achterstelling. We willen armoede ook aanpakken door werk voor iedereen te verzekeren. Werk is voor veel mensen de manier om deel te nemen aan de samenleving, maar vrijwilligerswerk en mantelzorg zijn dat ook. Als mensen zorg nodig hebben, moet de gemeente dat op zo’n manier aan pakken dat mensen grip kunnen houden op hun eigen leven. Soms raakt het leven van mensen uit de rails. De gemeente ondersteunt mensen om weer hun eigen weg te vinden, en meester te worden van hun psychische problemen en weer een dak boven hun hoofd te krijgen.  Huisvesting is ook voor veel starters een probleem. De gemeente maakt van de beperkte ruimte in Leiden gebruik om met name te bouwen voor mensen die net beginnen te huren of te kopen.

Leave a Reply