Een wilde gok III

Onne vraagt na mijn blogje over de Europees Parlementsverkiezingen iets te schrijven over de Europa-wijde voorspelling voor de uitslag van die verkiezingen die gedaan is door Simon Hix, professor aan de LSE.

Ik had nu zelf ook eerder een voorspelling gedaan voor de Europese verkiezingen. Op basis van recente verkiezingsuitslagen en peilingen van rond de jaarwisseling schatte ik de uitslag. Hix’ schatting is veel geavanceerder dan de mijne: peilingen plus effecten van regeringsdeelname, rekening houden met lokale kiesstelsels. Hix en ik zijn het niet met elkaar eens: onze schattingen verschillen 188 zetels op 159 zetels. Dat is dus meer dan een zetel per partij. Over de uiteindelijke uitslag zijn we het ook niet eens. De verschillende uitslagen zijn weer gegeven in het eerste figuur. Over het algemeen overschat ik de grootte van het centrum van de sociaal-democratische PES en de centrum-rechtse EPP. Bij Hix de kleinere partijen groter: met name de Euroskeptische partijen verenigd in de ID en de UEN en de toekomstige MER maar ook de radicaal linkse UEL/NGL en de groene EGP/EFA en de liberale ALDE. Deze kleinere partijen zijn vaak Euroskeptischer, radicaler en vaker lid van de oppositie.

Eup09

Laten we eens naar twee relevante gremia binnen deze peiling kijken. De Nederlandse en de groene delegatie. Ik heb zelf de Nederlandse delegatie twee keer geschat. Een keer op basis van de algemene peiling naar Europese zetels methode en een keer op basis van preciezere peiling met daarbij opkomsteffecten en bonussen voor Euroskeptische en oppositiepartijen. De verschillende uitslagen zijn weer gegeven in het tweede figuur.

Nldeu09

Een aantal opmerkingen: Qua grote patronen zijn we het over het algemeen eens. Sommige partijen schatten we zelfs het zelfde: de PVV en CU/SGP. Het CDA, VVD en de PvdA vallen terug. SP en D66 gaan vooruit. GroenLinks kan of gelijk blijven of achteruit gaan. Het hangt er echt om of GroenLinks een tweede zetel haalt. Om Bas naar Brussel te krijgen moeten we alles uit de kast halen. Daarnaast: Hix geeft de Partij voor de Dieren 1 zetel. Dat lijkt me extreem
onwaarschijnlijk. Al jaren staat de PvdD op 2 zetels in de Peilingen
van Maurice en de politieke barometer. PvdD stemmers zijn weinig
politiek betrokken. Ik verwacht niet dat die en-masse op komen.

Greu09

Als we kijken naar de samenstelling van de groene fractie zijn er een aantal opvallende ontwikkelingen. Deze worden weergegeven in het derde figuur. De groepen zijn uitgedrukt
in percentages van de gehele groene fractie. De Duitse Groenen blijven de grootste fractie maar ze veriezen grond. Andere West-Europese groenen verliezen ook in vergelijking met 2004: de Franse Groenen vallen het sterkst volgens Hix: van 6 zetels nu naar 2 zetels. Daarvoor in de plaats zullen Oost-Europese Groenen (uit Tsjechie, Letland en Griekenland) een grotere rol gaan spelen. Maar ook de regionalisten van de Europese Vrije Alliantie en allerlei onafhankelijken zullen erop voor uit gaan.

Op wat kleine problemen na denk ik dat de schatting van Hix een heel aardig beeld geeft van de aankomende verschuivingen. Veel beter dan mijn eigen schatting. Maar uiteraard: the proof of the pudding is in the eating.

Leave a Reply