De Bourgeoisie

De Nederlandse samenleving is verdeeld in twee klassen: de bezittende klasse en de bezitsloze klasse, de heersende klassende en de beheerste klasse, de bourgeoisie en het proletariaat. Door haar macht over de productie middelen beheerst de bourgeoisie de samenleving. Niet alleen bepaalt zij de levensstandaard van het machteloze proletariaat, zij heeft ook de politiek in haar macht: gedreven door persoonlijke hebzucht en electorale overwegingen kunnen politici niets anders dan de wil van de bourgeoisie uit voeren. Immers de bourgeoisie verdeelt de interessante goed betalende commissariaten voor ex-politici en door haar macht over de productiemiddelen kan de bourgeoisie de economische ontwikkeling en daarmee de volgende verkiezingen maken of breken. De bourgeoisie heeft zo dus ook de macht over wetgeving: niet alleen de belasting wet maar ook juist wetten over ethische kwesties. Hiermee kan zij de samenleving in het conservatieve, monogame, patriarchale stramien houden, die nodig is voor de hedendaagse consumptiesamenleving.

Gelukkig ben ik vrijdag dan ook toe getreden tot de burgerlijke klasse, ik ben nu huizenbezitter en daarnaast heb ik mij geconformeerd aan de burgerlijke waarden door een samenlevingscontract te tekenen. Nog even en ik ga d66 stemmen. 

Leave a Reply